Winny czy niewinny?

14.03.2015

Firma członkowska zawarła umowę przewozu na dostawę towarów do Włoch. W trakcie transportu część ładunku została skradziona, a część uległa zniszczeniu. Czy całą winę ponosi przewoźnik? A jeżeli zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie nastąpiło nie z winy przewoźnika, ale wady własnej towaru lub okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć, i których następstwom nie mógł zapobiec? Jak odzyskać towar lub odszkodowanie? Udzieliliśmy firmie porady prawnej oraz zarekomendowaliśmy lokalną firmę prawniczą.

 

Spółka posiada wyodrębnione organizacyjnie i ekonomicznie, samobilansujące się oddziały w różnych miejscowościach w Polsce. Oddziały te są ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym i każdy oddział jest pracodawcą posiadającym oddzielny NIP do rozliczeń pracowniczych z ZUS i US, zatrudniającym pracowników na podstawie umów o pracę.
Teraz zaistniała potrzeba równoczesnego zatrudnienia pracownika w różnych oddziałach spółki. Czy jest możliwe i zgodne z przepisami prawa pracy zatrudnienie tego samego pracownika w dwóch różnych jednostkach organizacyjnych, będących osobnymi pracodawcami? Eksperci BCC wyjaśnili te niejasności.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL