Witamy w BCC firmę KTW.Legal z Loży Małopolskiej BCC

01.07.2022

Do grona firm członkowskich Business Centre Club dołączyła Kancelaria KTW.Legal, którą reprezentuje Przemysław Magaczewski, partner zarządzający w KTW.Legal. Rekomendacji przystąpienia do BCC udzielił Lukas Jeznach, co-founder firmy Ergonome Sp. z o.o.

KTW.Legal Medaj Sobota Drząszcz Magaczewski Radcowie Prawni sp.p. to kancelaria radców prawnych, którą tworzą osoby znające biznes i które wyznają zasady takie jak etos pracy, wierność zasadom, fachowość, odpowiedzialność za podejmowane decyzje i zaangażowanie. Kancelaria obsługuje przedsiębiorców z różnych branż i specjalizacji, do których można zaliczyć: przemysł, branża IT i nowych technologii, nieruchomości, energetyka i środowisko. „Rozwijamy wciąż nasze kompetencje budując zespoły specjalizujące się w poszczególnych dziedzinach prawa w tym prawa pracy, prawa gospodarczego i handlowego, prawa związanego z obrotem nieruchomościami czy prawa własności intelektualnej. Tworzymy nowoczesną kancelarię, która zmienia się i rozwija wraz ze zmieniającymi się wyzwaniami. W czasach, gdy informacja jest powszechnie dostępna, liczy się doświadczenie, analiza i rozpoznanie ryzyk i adekwatne dla nich zaproponowanie rozwiązań prawnych. Rozumiemy biznes, mamy w sobie otwartość na nowe rozwiązania i kreatywne myślenie. Tacy jesteśmy, stawiamy prawo po stronie Twojego biznesu”.

dr Przemysław Magaczewski – radca prawny i doktor nauk prawnych. Partner zarządzający w Kancelarii KTW.Legal. Jako prawnik pracował przy wielu transakcjach związanych z powoływaniem i przekształcaniem spółek, w tym przeprowadzał transakcję wykupu menadżerskiego w jednej ze spółek w branży IT. Jest współautorem opinii dotyczących zgodności prawa polskiego (w tym również projektów prawa) z regulacjami UE (między innymi prawa gazowego). Doradzał przy transakcjach fundraisingu dla startupów, gdzie przygotowywał między innymi i negocjował umowy inwestycyjne, termsheet, umowy pożyczek konwertowanych na udziały (convertible notes). Występował przed organami antymonopolowymi (UOKiK) jako pełnomocnik przedsiębiorców w sprawach o naruszenie pozycji dominującej (w tym między innymi reprezentując przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne) jak i w sprawach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, jak również przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach odwołań od decyzji UOKiK. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (wcześniej członek Zarządu tego Stowarzyszenia) i Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Jest autorem publikacji na temat prawa konkurencji i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Serdecznie witamy w gronie Business Centre Club!

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL