Współpraca z Ukrainą w zakresie pozyskiwania fachowców do pracy w Polsce

04.12.2015

Gościem spotkania Loży Szczecińskiej był konsul honorowy Ukrainy – Henryk Kołodziej. Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele firm z regionu, w tym członkowie Loży oraz firmy – kandydaci do BCC. Zebranych powitał i wprowadził w temat współpracy gospodarczej między Polską i Ukrainą na przestrzeni kilku ostatnich lat – Edward Osina, kanclerz Loży Szczecińskiej.

Konsul honorowy Ukrainy przybliżył sytuację gospodarczą na Ukrainie, wskazując, że po okresie wyborów dokonują się istotne zmiany samorządowe. Omówił także prawne aspekty współpracy, zwłaszcza w zakresie zatrudniania pracowników z Ukrainy.

Przedstawiciele firm podkreślali, że z powodu deficytu fachowców na lokalnym rynku pracy, istnieje potrzeba zatrudnienia pracowników z Ukrainy. Jednakże firmy polskie, które osiągnęły już w regionie pewną markę, chciałyby nawiązać bezpośrednią współpracę z podobnymi firmami z Ukrainy, które mogłyby się podjąć wykonania określonych zadań. Nie chodziłoby o testowanie przypadkowych osób ściągniętych przez pośrednika – firmę rekrutacyjną, tylko o sprawdzonych pracowników, którzy czując się bezpiecznie na polskim rynku, mogliby realizować powierzone im zadania.

Bożena Licht z Kancelarii Licht & Przeworska, członek Loży, zadeklarowała bezpłatną pomoc w skonstruowaniu właściwej umowy cywilno-prawnej dotyczącej współpracy. Ustalono, że firmy określą konkretnie oczekiwania w zakresie współpracy, a konsul przedstawi odpowiednie firmy partnerskie z Ukrainy.

Spotkanie było bardzo udane. Rozmowy kontynuowano przy kawie i poczęstunku.

Danuta Falkowska

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL