Wyjaśniamy wątpliwości

10.11.2017

Członek BCC zwrócił się do nas z pytaniem dotyczącym kwalifikacji prawnej wyjazdu zagranicznego grupy pracowników. Firma członkowska na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą mającym siedzibę w innym państwie UE, realizuje tam zamówienie. Inwestycja jest realizowana na rachunek i pod kierownictwem firmy członkowskiej, a czas realizacji zamówienia wynosi zaledwie kilka dni. W jaki sposób należy zakwalifikować wyjazd zagraniczny pracowników, tj. czy w opisywanej sytuacji można mówić o wyjeździe służbowym w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, czy też powinien przybrać formę oddelegowania, a w konsekwencji być poprzedzony tzw. wypowiedzeniem zmieniającym? Jeśli wystarczającą podstawę prawną może stanowić polecenie wyjazdu służbowego, to czy wówczas spółka powinna zapewnić swoim pracownikom minimum płacowe oraz socjalne obowiązujące w tym kraju według właściwego układu zbiorowego? Eksperci BCC niezwłocznie wyjaśnili wątpliwości.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL