Z Marszałkiem o najważniejszych sprawach regionu

28.02.2017

Członkowie Loży Gdańskiej BCC spotkali się z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem, z którym w otwartej dyskusji rozmawiali o strategii dla regionu pomorskiego oraz poruszyli tematy bieżące. Wspólna debata miała na celu wypracowanie efektywnych rozwiązań, pomocnych w dalszym dynamicznym rozwoju biznesu na Pomorzu.

 

Spotkanie zorganizowano dzięki uprzejmości prezesa firmy członkowskiej Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Tomasza Kloskowskiego w lotniskowym saloniku obsługi VIP. Rozpoczęło się ono od prezentacji zasad i udogodnień, wynikających z korzystania z odprawy VIP na gdańskim lotnisku, co spotkało się z zainteresowaniem wielu przedsiębiorców z Loży. Część merytoryczną spotkania rozpoczął kanclerz Maciej Dobrzyniecki, który zaprosił marszałka Struka do zaprezentowania podstawowych założeń strategicznych oraz statystycznych informacji z ostatnich miesięcy, dotyczących rozwoju gospodarki i biznesu na Pomorzu. Marszałek wystąpił z obszerną prezentacją, poruszającą m.in. tematykę zmian w PKB, poziomie zatrudnienia z podziałem na dane grupy wiekowe oraz grupy produkcyjne, poziom bezrobocia na Pomorzu. W raporcie Urzędu Marszałkowskiego znalazły się też informacje odnoszące się do zatrudniania obcokrajowców i związanych z tym procedur oraz problemów na linii pracodawcy a związki zawodowe. Przedyskutowana została również polityka UE, mająca wpływ na region pomorski, znaczenie eksportu dla naszego województwa oraz intensywny wzrost liczby oddziałów międzynarodowych korporacji, zakładających swoje biura i oddziały na terenie Pomorza. Marszałek Struk wskazał na fakt, że region pomorski zanotował ponadprzeciętny wzrost liczby przedsiębiorców w relacji do liczby mieszkańców w wysokości 7%, a także przedstawił trzy podstawowe filary Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w nawiązaniu do Kontraktu Terytorialnego: nowoczesną gospodarkę, aktywnych mieszkańców oraz zdrowie i atrakcyjną przestrzeń. Strategiczne przedsięwzięcia dotyczyć mają kooperacji przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi w regionie, a także podnoszenia liczby studentów i kadry zagranicznej, wspomagania eksportu i promocji towarów z Pomorza oraz szeroko pojętego rozwoju obszarów z zakresu transportu i nauki. Marszałek Struk poinformował, że ponad 90% przyjętych w ramach Kontraktu Terytorialnego inicjatyw została już rozpoczęta. Region Pomorski to lider w realizacji regionalnych programów operacyjnych i zdaniem Marszałka istnieje bezwzględna potrzeba obudowania ich również projektami ogólnokrajowymi.

Dalsza część spotkania przerodziła się w długą dyskusję, podczas której członkowie Loży Gdańskiej odnosili się do konkretnych statystyk lub kwestii poruszonych w wystąpieniu Marszałka. Na szczególnie wyróżnienie zasługuje komentarz prezesa Zarządu firmy PBS sp. z o.o. Krzysztofa Koczurowskiego, który poinformował zgromadzonych o przygotowanym przez nią raporcie nt. województwa pomorskiego. Dokument będący kwintesencją kilkudziesięciu innych raportów i opracowań jest unikatowy na skalę Polski i zostanie przekazany Loży Gdańskiej BCC do dystrybucji wśród członków. Ważnym głosem w dyskusji była również wypowiedź dyrektora operacyjnego firmy Intel Technology Poland sp. z o.o. Krzysztofa Jurczyka, który w odniesieniu do rozrastającego się obiektu firmowego i zapotrzebowania na nowych pracowników, komentował okres 6-7 miesięcy oczekiwania na pozwolenia na pracę dla cudzoziemców, szczególnie tych z Ukrainy. Spora część dyskusji dotyczyła także tematu prezes Zarządu Falck Medycyna sp. z o.o. Katarzyny Czajki, związanego ze specjalizacją województwa pomorskiego i ustanowienia priorytetów dla regionu, wzorem zagranicznych sąsiadów. Głos w dyskusji zabrała również nowa przewodnicząca Regionu Trójmiasto Studenckiego Forum BCC, która mówiła o potrzebie współpracy pomorskich firm z lokalnymi uczelniami wyższymi.

Piotr Soyka (Remontowa Holding SA), marszałek Mieczysław Struk, kanclerz Maciej Dobrzyniecki, fot. archiwum

Piotr Soyka (Remontowa Holding SA), marszałek Mieczysław Struk, kanclerz Maciej Dobrzyniecki, fot. archiwum

Spotkanie Loży Gdańskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Gdańskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Gdańskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Gdańskiej, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL