Z wiceministrem Kwiecińskim o problemach i sukcesach


29.05.2017

W Sky Club na terenie kompleksu biznesowego Olivia Business Centre w Gdańsku odbyło się wyjątkowe spotkanie z Jerzym Kwiecińskim – sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Kilkunastu prezesów strategicznych firm z regionu pomorskiego wzięło udział w otwartej dyskusji, będącej swoistą kontynuacją spotkania z wicepremierem Morawieckim, który przybył w czerwcu 2016 roku do Gdańska na specjalne zaproszenie Loży Gdańskiej. Debatując przy wspólnym stole, członkowie Klubu poruszyli z ministrem Kwiecińskim wiele znaczących kwestii dotyczących rozwoju ich firm – zarówno ścieżek sukcesu, jak i problemów, z jakimi się borykają.

Spotkanie otworzył kanclerz Maciej Dobrzyniecki, inicjując dyskusję dotyczącą roli innowacji w rozwoju gospodarki i możliwości nawiązania szerszej współpracy między uczelniami wyższymi, a przedsiębiorcami, by skrócić drogę od pomysłu do wdrożenia produktu. Dyskutowano m.in. o flagowych programach reindustrializacji, dotyczących elektromobilności, przemysłu okrętowego czy sektora kolejowego. Następnie poruszono kwestię funduszy alokowanych celem wspierania firm oraz ich rozwoju od start-upów aż do polskich „unicornów”. Przedsiębiorcy zasygnalizowali również konieczność dyskusji nad sytuacją ważnych dla regionu firm z kapitałem zagranicznym i ich przyszłości, w obliczu rządowej strategii zakładającej umacnianie polskiego kapitału. Spotkanie zakończyła debata o konieczności zmiany postrzegania roli przedsiębiorcy w życiu społeczno-gospodarczym, a także wizji stworzenia trójmiejskiej aglomeracji.

Katarzyna Dobrzyniecka
Spotkanie Loży Gdańskiej z ministrem Jerzym Kwiecińskim, fot. archiwum

Spotkanie Loży Gdańskiej z ministrem Jerzym Kwiecińskim, fot. archiwum

Spotkanie Loży Gdańskiej z ministrem Jerzym Kwiecińskim, fot. archiwum

Spotkanie Loży Gdańskiej z ministrem Jerzym Kwiecińskim, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL