Zasady zaufania – BCC interweniuje w ZUS

04.07.2014

Firma członkowska zwróciła się o pomoc w związku z naruszeniem przez ZUS podstawowej zasady demokracji – zasady zaufania obywateli do organów Państwa.

Przygotowując się do realizacji dużego kontraktu zagranicznego, chcąc uniknąć wszelkich wątpliwości co do obowiązujących przepisów, firma wystąpiła do regionalnego oddziału ZUS z prośbą o interpretację przepisów dotyczących planowanych posunięć biznesowych.

ZUS udzielił oficjalnej odpowiedzi, która potwierdziła słuszność postępowania zaplanowanego przez firmę i zgodność z obowiązującym prawem.

Jednak w wyniku przeprowadzonej po pewnym czasie przez ZUS kontroli, dotyczącej prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zawyrokowano, że działanie firmy było niezgodne z obowiązującymi przepisami!

Firmy argumentowała, iż spełniła wszystkie niezbędne warunki wskazane przez oddział regionalny ZUS. Organ kontrolujący nie uznał jednak wyłączenia części kosztów zakwaterowania pracowników z podstawy wymiaru składek.

Takie postępowanie to naruszenie postanowień ustawy o swobodzie działalność gospodarczej oraz rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. BCC zaangażował się w tę sprawę, nasi eksperci w imieniu firmy interweniowali w centrali ZUS w Warszawie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL