Zwrot nadwyżki vs. kontrola

19.12.2016

Firma członkowska otrzymała postanowienie o przedłużeniu terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku, naliczonego nad wykazaną w deklaracji VAT-7 wysokość. Jednocześnie wydano jednak upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, przedłużając znacznie przewidywany termin jej zakończenia.

 

Firma zwróciła się z prośbą o przyśpieszenie zakończenia kontroli i przyśpieszenie zwrotu podatku. Wstrzymanie na długi czas dużej kwoty spowoduje wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia dla ponad 4000 pracowników, a w konsekwencji doprowadzi do utraty płynności finansowej i upadku nie tylko firmy, ale również spółek zależnych. Bankructwo firmy oznaczałoby także dodatkowy koszt dla budżetu państwa i miałoby bardzo negatywny wydźwięk społeczny. Eksperci BCC podjęli natychmiastową interwencję w tej sprawie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL