Aktywniej w WRDS


14.03.2017

Członkowie Loży Lubelskiej spotkali się w Hotelu Europa. Kanclerz Mirosława Gałan, powitała zebranych, a sekretarz Loży Michał Smaga przedstawił zakres działalności nowych członków Loży. Dyplom Ambasadora Gospodarki odebrał Jan Brożek (Górnicza Fabryka Narzędzi SA).

Kanclerz zachęcała do udziału konkursie Firma Dobrze Widziana. Omówiono harmonogram działań BCC i Loży na 2017 rok. Zaprezentowano także działania Loży w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, BCC reprezentują tam: Mirosława Gałan – wiceprzewodnicząca Rady, Halina Chrzanowska – członek Rady, Andrzej Kurowski – członek Rady. Tematyka zagadnień wymagających analizy i opinii WRDS jest opracowywana przez specjalistów w ramach Stałych Zespołów Roboczych. Kanclerz Loży zaprosiła członków Loży Lubelskiej do włączenia się w prace WRDS, przedstawiciele Loży Lubelskiej powinni być we wszystkich siedmiu Stałych Zespołach Roboczych. Zebrani dowiedzieli się też o powołanej przez wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka Radzie Przedsiębiorczości. Loża Lubelska BCC jest członkiem Rady  Przedsiębiorczości  Lubelszczyzny, która  ma  status  stowarzyszenia z członkami zwyczajnymi – osobami fizycznymi oraz członkami wspierającymi czyli osobami prawnymi. Członkowie Loży dyskutowali na temat reprezentacji BCC w Radzie Dialogu Społecznego.

Michał Smaga

Kanclerz Mirosława Gałan z Członkami Loży BCC na spotkaniu, fot. archiwum

Kanclerz Mirosława Gałan z Członkami Loży BCC na spotkaniu, fot. archiwum

Jan Brożek odbierający dyplom z rąk Mirosławy Gałan, fot. archiwum

Jan Brożek odbierający dyplom z rąk Mirosławy Gałan, fot. archiwum

Dyskusja, fot. archiwum

Dyskusja, fot. archiwum

Spotkanie w Hotelu Europa, fot. archiwum

Spotkanie w Hotelu Europa, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL