Ankieta Komisji „BCC dla Rodzinnych”

24.08.2021

Od ponad dekady w polskiej gospodarce identyfikujemy firmy rodzinne jako niezależną kategorię przedsiębiorców. Wiele z nich przeprowadziło zmianę pokoleniową. Nadal duża liczba nie rozpoczęła tego procesu. Struktura własnościowa jest zróżnicowana, w wielu firmach rodzinnych wspólnikami są partnerzy biznesowi, za którymi stoją członkowie rodzin, zaangażowani w rozwój firmy.

Wiele organizacji działających na rzecz przedsiębiorców rodzinnych przyjęło własną definicję firmy rodzinnej. Nadal brakuje tej jednolitej. Nie istnieje również definicja legalna (ustawowa) firmy rodzinnej, choć w przestrzeni gospodarczej, polityce rządowej firmy rodzinne wskazywane są jako beneficjent planowanych rozwiązań, korzyści wynikających z programów rządowych i gospodarczych.

Poprzez badanie ankietowe chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat potrzeby ujednolicenia i wprowadzenia do polskiego porządku prawnego definicji „firmy rodzinnej” oraz obszarów, w których przedsiębiorcy mogliby skorzystać z jej wprowadzenia.

W ankiecie zadaliśmy również kilka pytań dotyczących filantropii firm rodzinnych oraz mediacji jako narzędzia wspierającego proces sukcesji i uzgodnień rodzinnych. Państwa odpowiedzi będą istotną informacją do wdrożenia dalszych działań ze strony Komisji „BCC dla Rodzinnych” oraz Instytutu Interwencji Gospodarczych BCC.

Komisja, w ramach dialogu z innymi organizacjami zrzeszającymi firmy rodzinne, podjęła działania mające na celu wypracowanie legalnej definicji firmy rodzinnej, wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia do polskiego porządku prawnego oraz wskazania korzyści dla firm rodzinnych wynikających z legislacji.

Będziemy wdzięczni za Państwa zaangażowanie i ocenę potrzeby takich zmian legislacyjnych.

ANKIETA KOMISJI „BCC DLA RODZINNYCH”

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL