Komisja BCC dla Rodzinnych z inicjatywą prac nad jednolitą definicją „firmy rodzinnej”

13.09.2021

7 września br. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji przedsiębiorców, w tym Polskiej Rady Biznesu, Konfederacji Lewiatan, Instytutu Biznesu Rodzinnego, Związku Banków Polskich, Wyższej Szkoły Bankowa we Wrocławiu, ekspertów BCC (Crido, Sadkowski i Wspólnicy), które poprowadziła Przewodnicząca Komisji mec. Agnieszka Krysik.

Podczas spotkania członkowie Zespołu dyskutowali nad potrzebami firm rodzinnych, uzasadnieniem i potrzebą wypracowania jednolitej definicji firmy rodzinnej. W tym zakresie Zespół zidentyfikował potrzeby statystyczne, bez których nie jest możliwa skuteczna identyfikacja firm rodzinnych, ich liczby, realnych potrzeb oraz oczekiwań, brakuje możliwości porównawczych dla gromadzonych o firmach rodzinnych danych zarówno w kraju, jak i w ujęciu międzynarodowym.

Zespół podejmie działania dla oceny zasadności wprowadzenia jednolitej definicji firmy rodzinnej. W ramach prac członkowie Zespołu będą pracować nad ustaleniem przestrzeni prawnej, w której definicja firmy rodzinnej przyniosłaby realne korzyści przedsiębiorczości rodzinnej. Zespół zaplanował kolejne spotkania.

Zapraszamy naszych członków – firmy rodzinne i ekspertów do udziału w pracach Komisji BCC dla Rodzinnych. Zainteresowanych tematyką prosimy o kontakt: firmyrodzinne@bcc.org.pl oraz agnieszka.krysik@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL