Prace nad ustawą o fundacji rodzinnej

19.05.2022

19 maja br. z inicjatywy Instytutu Biznesu Rodzinnego odbyło się w Sejmie spotkanie dotyczące dalszych prac nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Spotkaniu przewodniczył pan poseł Bartłomiej Wróblewski.

Głos w sprawie zabrali przedsiębiorcy rodzinni i przedstawiciele środowiska rodzinnego, którzy podkreślili wagę potrzeby wprowadzenia fundacji oraz charakteru oczekiwanych przepisów. Z kluczowych zapewnień, które ze strony Ministerstw zostały zaadresowane to:

  • projekt ustawy zostanie przyjęty do końca 2022 r. a wejdzie w życie z początkiem 2023 r.
  • lista rozbieżności, które pozostały do uzgodnień resortowych to: model opodatkowania fundacji, kwestie cywilnoprawne uzgadniane z Ministerstwem Sprawiedliwości, prowadzenie rejestru fundacji oraz jej nazwa
  • po uzgodnieniach resortowych, które mają nastąpić w najbliższym czasie projekt trafi na Stały Komitet RM.

Ze strony Ministerstwa Rozwoju, za projekt odpowiada pani minister Olga Semeniuk. BCC i Komisja BCC dla Rodzinnych wraz z Przewodniczącą mec. Agnieszką Krysik uczestniczą w pracach nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej od początku prac.

Aktualny projekt ustawy znajduje się TUTAJ >>

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat postępu prac nad projektem ustawy oraz zagadnień sukcesyjnych towarzyszących powołaniu fundacji w wiadomościach BCC i Komisji BCC dla Rodzinnych

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL