BCC APELUJE do ministra finansów O ROZPOCZĘCIE PRAC NAD DUŻĄ REFORMĄ PODATKOWĄ

05.07.2024

4 lipca w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, podczas którego eksperci Business Center Club zaapelowali do Ministerstwa Finansów o pilne rozpoczęcie prac nad gruntowną reformą systemu podatkowego.

W czwartkowym spotkaniu uczestniczyli: dr Jacek Goliszewski, prezes BCC, dr Łukasz Bernatowicz – wiceprezes BCC i wiceprzewodniczący RDS, Michał Borowski, przewodniczący Komisji Podatkowej BCC i partner w Crido, jak również szefowie pozostałych komisji branżowych, eksperci i licznie przybyli przedstawiciele firm członkowskich BCC.

12 POSTULATÓW DUŻEJ REFORMY PODATKOWEJ

Podczas spotkania przedstawiono założenia i rekomendacje do gruntownej zmiany systemu podatkowego, które opracowali eksperci po kierownictwem Michała Borowskiego. To 12 postulatów i rekomendacji, zawierających kluczowe kwestie do zmiany lub usprawnienia, które nazwali Dużą Reformą Podatkową.

Po ponad 30 latach transformacji Polskę i polskich przedsiębiorców stać na adekwatny do pozycji i ambicji społeczno-gospodarczych naszego kraju, przejrzysty, spójny  i przewidywalny system podatkowy. Komisja podatkowa BCC opracowała 12 rekomendacji dla gruntownej przebudowy systemu podatkowego, którą określamy jako Dużą Reformę Podatkową. W dokumencie tym nie ma żadnej propozycji, dotyczącej oczekiwanej stawki PIT czy VAT. Jest to dokument systemowy, wskazujący strukturalne słabości i nieefektywności obecnego systemu oraz postulaty  i rekomendacje ich rozwiązania, jak również te promujące dialog i współpracę z administracją skarbową. To wszystko po to, by zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym coraz bardziej kompleksowym i złożonym, niestabilnym, niejednoznacznym i nielinearnym otoczeniu, było prostsze. By procesy decyzyjne, planowania i analiz były łatwiejsze i obarczone jak najmniejszą ilością błędów, związanych z niepewnymi założeniami. – mówił dr Jacek Goliszewski, prezes BCC.

KONIECZNOŚĆ ROZWOJU DIALOGU SPOŁECZNEGO W OBLICZU WYZWAŃ GOSPODARCZYCH

Dr Łukasz Bernatowicz podziękował ministrowi Andrzejowi Domańskiemu za udział w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego oraz podkreślił, że BCC liczy na faktyczny rozwój dialogu społecznego, a także na to, że minister Andrzej Domański będzie pierwszym kontaktem pomiędzy rządem a stroną społeczną, szczególnie w sytuacji braku ministra odpowiedzialnego za gospodarkę. Wiceprezes BCC poinformował również o powołaniu, w ramach RDS, zespołu ds. przewodnictwa Polski w UE.

Minister Finansów omówił sytuację gospodarczą Polski oraz przedstawił kluczowe wyzwania gospodarcze: konieczność przyśpieszenia transformacji energetycznej, wagę i znaczenie nowych technologii dla konkurencyjności polskiej gospodarki, konieczność zmian w systemie edukacji, w tym większą wymianę wiedzy z biznesem, kwestie budżetowe, aktualne zagadnienia podatkowe oraz trendy i wyzwania rynkowe.

W związku ze zbliżającą się prezydencją Polski w Unii Europejskiej zachęcił przybyłych przedsiębiorców do włączenia się w prace nad priorytetami, które polski rząd będzie prezentował na forum Unii Europejskiej.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DUŻEJ REFORMY PODATKOWEJ

Michał Borowski, przewodniczący Komisji Podatkowej BCC streścił 12 zagadnień uwzględnionych w Dużej Reformie Podatkowej, wśród których znalazły się m.in.

– Radykalne zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych po wprowadzeniu JPK_CIT i KSeF

– Gruntowna rewizja i uspójnienie systemu ulg i benefitów podatkowych

– Rewizja matrycy obniżonych stawek VAT i zasad ich stosowania na rzecz bardziej przejrzystego i prostszego systemu, zgodnego z regulacjami UE

– Gruntowna rewizja Ordynacji podatkowej na rzecz szybszych procedur i „równości broni” w relacji fiskus – podatnik

– Zmiana systemu nadzoru nad pracą urzędników Krajowej Administracji Skarbowej

KONIECZNOŚĆ TRWAŁEJ I RZECZYWISTEJ ZMIANY

Patrząc na 2024 r., poza wspomnianymi już porządkami w systemie podatkowym, należałoby zwrócić w pierwszej kolejności uwagę na konieczność rzeczywistej i trwałej zmiany mentalności i podejścia urzędników do podatników, jak również wyposażenia ich w narzędzia do transparentnego prowadzenia dialogu i mediacji z podatnikami – nawet w trudnych sprawach oraz dokonywania w tym względzie wiążących ustaleń– podkreślali Michał Borowski.

Taka zmiana, póki co, następuje bardzo powoli – a wybiegi skarbówki, chociażby związane z instrumentalnym wszczynaniem postępowań karno-skarbowych, blokadami rachunków bankowych, czy niekończącymi się kontrolami i wstrzymywaniem zwrotów VAT na pewno tego pozytywnego obrazu nie budują. Warto rozpocząć prawdziwy dialog z przedsiębiorcami – i tymi najmniejszymi i tymi naprawdę dużymi – aby wprowadzane zmiany w systemie podatkowym oraz w sposobie stosowania prawa podatkowego przyczyniały się do rozwoju naszej gospodarki i firm. – dodał Michał Borowski.

Przedstawiciele BCC zwracali uwagę, że urzędnik nie może bać się podejmowania decyzji korzystnych dla podatnika, jeśli są uzasadnione merytorycznie, ani też traktować podatnika jak potencjalnego przestępcę.

BCC zaapelowało także o znacznie szersze oparcie się o rozwiązania typu Cooperative Compliance, w tym o dalszy rozwój Programu Współdziałania.

Michał Borowski zwrócił uwagę, że szczegółowe postulaty BCC ujęte w przekazanym ministerstwu dokumencie dotyczą obszarów obecnego systemu podatkowego, takich jak: składka na ubezpieczenie zdrowotne, podatek  u źródła, raportowanie JPK_KR, zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji, implementacja dyrektywy UE w zakresie globalnego podatku minimalnego oraz zmiany w podatku od nieruchomości, które niezależnie od reformy systemu podatkowego powinny zostać uwzględnione po to, by zaadresować najpilniejsze potrzeby i wyzwania podatników.

Dobry system podatkowy pełni nie tylko funkcję fiskalną, ale ma także kluczowe znaczenie dla podejmowania ryzyka i wspierania inwestycji przez przedsiębiorców. A te, jak wiemy, są od wielu lat na krytycznie niskim poziomie, bo ok. 17% w stosunku do PKB. A inwestycje to rozwój, to wzrost gospodarczy, który w naszej obecnej, niełatwej sytuacji wysokiego deficytu budżetowego ma znaczenie wręcz fundamentalne dla jego redukcji. Bo dwa inne sposoby  tj. cięcie wydatków czy zwiększania zadłużenia są i niełatwe do realizacji, i kosztowne. – podkreślał dr Jacek Goliszewski.

ZAPOWIEDŹ KONSULTACJI

Następnie Minister Domański wraz z obecnymi na sali przedstawicielami resortu odpowiadali na pytania przedsiębiorców dotyczące finansowo-podatkowych kwestii związanych z ich firmami i branżami, w których działają.

Na koniec minister Andrzej Domański potwierdził, że Ministerstwo Finansów jest otwarte na dialog  ze stroną przedsiębiorców i zapowiedział, że zapozna się z 12 postulatami przekazanymi przez BCC. Zapewnił też, że resort finansów będzie organizatorem spotkań konsultacyjnych w sprawie zmian w systemie podatkowym.

Premier Miller w „annałach przedsiębiorczości” zapisał się jako ten, który wprowadził podatek liniowy. Wierzymy, ze Pan Minister zapisze się jak ten, który przeprowadził  Dużą Reformę Podatkową, należną Polsce i polskim przedsiębiorcom – podsumował dr Jacek Goliszewski, prezes BCC.   

 

Kontakt >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL