BCC Kobiety

Założenia

co robimy, kim jesteśmy, jakie cele nam przyświecają

BCC Kobiety jest aktywną i integralną częścią Business Centre Club – nowoczesnego klubu przedsiębiorczyń i przedsiębiorców rozumiejących, że kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu wiąże się z przełamywaniem barier i stereotypów w obszarach: społecznym, legislacyjnym, organizacyjnym i mentalnym.

Naszym celem jest aktywne propagowania równości szans kobiet i mężczyzn w biznesie, wsparcia niezależności ekonomicznej kobiet, a także łączenie kobiet biznesu.

Dążymy do popularyzacji dobrych praktyk, edukacji oraz zmiany. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w ramach przedsięwzięć edukacyjnych, mentoringowych i informacyjnych. Integrujemy i wspieramy osoby podzielające naszą wizję równości w biznesie. Tworzymy przestrzeń do nawiązywania kontaktów, podnoszenia świadomości i podejmowania wspólnych działań na rzecz realizacji naszych celów. Dążąc do wprowadzenia postulowanych zmian działamy w oparciu o najnowsze dane i wyniki badań.

BCC KOBIETY

Aktywnie promujemy i walczymy o:

1. Poszanowanie równości szans w biznesie

Nierówności tworzą bariery, hamują rozwój, są nie tylko niesprawiedliwe, ale i szkodliwe dla gospodarki oraz całego społeczeństwa.

Polityka równości w firmach i przedsiębiorstwach pomaga tworzyć środowisko, w którym pracownik czuje się potrzebny, doceniony, bezpieczny i nie jest w żaden sposób dyskryminowany.

Dojrzałe praktyki zarządcze pokazują, że przedsiębiorstwa, które dbają o równe szanse w biznesie oraz o zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn działają bardziej efektywnie.

Chcemy popularyzować kryteria ESG w zakresie równości płci – między innymi Kodeks Dobrych Praktyk „Równa firma”– tj. siedmiopunktowy zbiór zasad dla firm, którym bliskie są takie wartości jak: różnorodność, równość szans i płac oraz wspieranie kobiet na rynku pracy.

Poszanowanie równości leży w naszym wspólnym interesie.

2. Niezależność ekonomiczną

Niezależność każdej osoby – i kobiety, i mężczyzny – jest kluczem do godności, wolności i dobrostanu. Przyczyn braku niezależności ekonomicznej można upatrywać w bardzo wielu aspektach – od niepewności i braku poczucia własnej wartości, aż po zachowania i pewne schematy, które wynosimy ze środowiska, kończąc na najgorszych takich jak np. przemoc ekonomiczna.

Zwracamy uwagę na potrzebę edukacji kobiet i mężczyzn w zakresie niezależności ekonomicznej.

W tym aspekcie najważniejsza staje się edukacja ekonomiczna i zmiana postaw społecznych, na takie, w których niezależność i równość ekonomiczna kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością. Tylko będąc niezależnym ekonomicznie, można dokonywać świadomych i swobodnych życiowych wyborów – w życiu prywatnym i zawodowym.

Nasze projekty

Biała Księga Dobrych Praktyk

Na stronie www.bcc.org.pl w zakładce BCC Kobiety zostanie utworzona Biała Księga Dobrych Praktyk, gdzie wyróżnione zostaną firmy stosujące oraz promujące w skuteczny sposób równość płac kobiet i mężczyzn.

Prawdziwe historie – mentoring, edukacja, promocja w jednym

Każda z nas jest inna i każda ma inną historie. W projekcie przedstawimy doświadczenia Kobiet Biznesu, fantastycznych przedsiębiorczyń, managerem, mentorek. Mamy nadzieje, że staną się one inspiracją i motywacją dla innych.
Nowe osoby, dołączające do projektu będą „wnosić” swoje kolejne prawdziwe historie tworząc wspólnie otwartą mapę POLEK W BIZNESIE.
Zapraszamy!

AMBASADORZY

Projektu BCC Kobiety

Agnieszka Holland

Wybitna reżyserka i scenarzystka, która porusza w sowich filmach tematy ważne i trudne. Reprezentantka nurtu kina moralnego niepokoju, artystka, feministka, kobieta silna i niezależna, która stoi na straży demokracji, praworządności oraz poszanowania praw i wolności człowieka. Jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich filmowców. Nominowana do Oscara, Emmy oraz Europejskiej Nagrody Filmowej. Nagrodzona Platynowym Lwem za całokształt twórczości i kilkakrotnie Złotymi Lwami (Festiwal w Gdyni), Srebrnym Niedźwiedziem (Festiwal Berlinale) oraz Fipresci Platinum Award na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Sofii. Odznaczona Krzyżem Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Swoje filmy realizuje w Europie i Stanach Zjednoczonych. Los Polski nigdy nie był jej obojętny, otwarcie mówi o potrzebie konkretnych zmian, aktywnie walczy o prawa kobiet oraz opowiada się po stronie tych, których dotyka jakikolwiek rodzaj wykluczenia.

„Zawsze będę walczyła o prawa kobiet, o wolność, niezależność i pełne równouprawnienie. Jako kobiety mamy dziś poczucie zagrożenia…trudno nam bowiem pogodzić się z tym, że tracimy coś, co nie tak dawno zyskałyśmy. Popieram projekt BCC Kobiety, ponieważ jego założenia są spójne z bliskimi mi wartościami. Kobiety i mężczyźni powinni być równi i ta równość musi być widoczna zarówno w systemie wynagrodzeń, dostępie do edukacji i wszystkich innych aspektach naszego życia. Myślę, że świat rządzony przez kobiety mógłby być lepszy…Wierzę w ludzi i inteligencję. Wierzę w polskie kobiety i w to, że w naszym kraju nadejdą prawdziwie dobre zmiany.”

Krzysztof Kwiatkowski

Polityk i urzędnik państwowy. Senator VII i X kadencji, poseł na Sejm VII kadencji. W latach 2009–2011 minister sprawiedliwości, w latach 2009–2010 prokurator generalny, w latach 2013–2019 prezes Najwyższej Izby Kontroli. Aktywny uczestnik życia społecznego, promotor idei wyrównywania szans i plac kobiet i mężczyzn.

Wyróżniony przez Centrum Praw Kobiet „Białą wstążką”, którą przyznaje się mężczyznom działającym społecznie, z misją niesienia pomocy kobietom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się przeciwdziałając wszelkim formom dyskryminacji i przemocy.

„Ambasador ma zaszczyt reprezentować państwo lub ideę, do której jest przekonany. Funkcja Ambasadora „BCC Kobiety” w Polsce, to duże wyzwanie, ponieważ mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia w naszym kraju w sprawie równego traktowania praw kobiet na bardzo wielu polach. Dlatego ruszamy do pracy na rzecz kobiet i razem z kobietami.”

Wydarzenia

nadchodzące i minione wydarzenia

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Ewa Rzodkiewicz – Liderka Projektu                        

tel. 600 013 934        

e-mail: ewa.rzodkiewicz@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL