Biznes - nauka - samorząd

31.10.2016

W Lublinie odbył się IV Polski Kongres Przedsiębiorczości. Impreza zgromadziła kilkuset przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju. Jednym z uczestników była Loża Lubelska BCC.

Celem, jaki przyświecał organizatorom wydarzenia, było stworzenie forum wymiany myśli i poglądów dla polskich przedsiębiorców, naukowców i polityków. W trakcie Kongresu nadarzyło się wiele okazji, by wymienić się swoimi doświadczeniami, również spotkać potencjalnych partnerów biznesowych. Skonfrontować kondycję i jakość współpracy między sektorami „Biznes – nauka – samorząd”Organizatorem Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości od pierwszej edycji w 2013 roku jest Polska Agencja Przedsiębiorczości, która na ręce kanclerz Loży Lubelskiej Mirosławy Gałan złożyła podziękowania za aktywny udział, a także wyraziła nadzieję, że przeprowadzone rozmowy oraz nawiązane kontakty będą obustronnie procentować w przyszłości.

Tatiana Aleksandrowicz
Panel otwierający Kongres: rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, kanclerz Wyższej Szkoły Edukacji i Innowacji w Lublinie mgr Teresa Bogacka, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, wiceprezes URSUS SA Jan Andrzej Wielgus oraz prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański, fot. Valeria Sviridova

Panel otwierający Kongres: rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, kanclerz Wyższej Szkoły Edukacji i Innowacji w Lublinie mgr Teresa Bogacka, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, wiceprezes URSUS SA Jan Andrzej Wielgus oraz prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański, fot. Valeria Sviridova

Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, fot. Valeria Sviridova

Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, fot. Valeria Sviridova

Uczestnicy Kongresu, fot. Valeria Sviridova

Uczestnicy Kongresu, fot. Valeria Sviridova

Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, fot. Valeria Sviridova

Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, fot. Valeria Sviridova

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL