Czerwcowe posiedzenie plenarne RDS

26.06.2024

25 czerwca  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele BCC: dr Grażyna Majcher-Magdziak – przewodnicząca Rady Organizatorów BCC, ekspertka BCC ds. przekształceń własnościowych, dr Łukasz Bernatowicz – prezes Związku Pracodawców BCC, Witold Michałek – wiceprezes BCC, ekspert ds. gospodarki, legislacji i lobbingu, a także przedstawiciele związków zawodowych i strony rządowej, w tym minister finansów Andrzej Domański. Posiedzeniu przewodniczyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas posiedzenia plenarnego RDS omówiono wykonanie budżetu Państwa w 2023 r., przedstawiono również założenia budżetu na kolejny rok – zgodnie z ustawą o finansach publicznych podstawą do przygotowania budżetu był opublikowany w kwietniu Wieloletni Plan Finansowy na lata 2024-2027.

Eksperci pochylili się również nad propozycją średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Wiele miejsca w dyskusji zajęła także bardzo istotna kwestia wysokości  minimalnego wynagrodzenia.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że utrzymanie płacy minimalnej na obecnym poziomie jest mało realne, ale po raz kolejny postulujemy o to, żeby ten wzrost w 2025 roku nie wykroczył poza parametry przewidziane w ustawie, a także o to, żeby waloryzacja nie miała miejsca, jak obecnie, dwukrotnie w ciągu roku. Pomimo, że liczba zamykanych działalności jest mniejsza niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym, sytuacja polskich przedsiębiorców i budowanie przewagi konkurencyjnej nie jest proste. Stale wzrastające koszty prowadzenia działalności są szczególnie trudne dla małych i średnich przedsiębiorców –  podkreślał Łukasz Bernatowicz, prezes ZP BCC

 


Zobacz informację prasową >>

Relacje z poprzednich posiedzeń RDS >>

Kontakt ws. Rady Dialogu Społecznego: Łukasz Bernatowicz, Prezes ZP BCC

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL