dr Bernatowicz Łukasz

Łukasz Bernatowicz

prezes Związku Pracodawców BCC, ekspert BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych, minister infrastruktury Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

tel: 502 066 619 e-mail: lukasz.bernatowicz@bcc.pl

Dr nauk prawnych, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji związanych z nabywaniem nieruchomości i finansowaniem ich nabycia, fuzjami oraz przejęciem spółek. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z zakresu prawa spółek, prawa finansowego, prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych, szeroko pojętych umów handlowych oraz prawa nieruchomości. Reprezentuje jako pełnomocnik zagranicznych i polskich przedsiębiorców w skomplikowanych negocjacjach handlowych oraz podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń. Jako procesualista zajmuje się budowaniem scenariuszy procesowych oraz oceną ryzyka prowadzenia sporu sądowego.

Doświadczenie nabywał jako prawnik w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych. Kierownik działów prawnych spółek z branży deweloperskiej, w których zarządza zespołami prawników. Autor wielu branżowych publikacji dotyczących prawa nieruchomości. Członek Rad Nadzorczych spółek akcyjnych, w tym debiutujących na parkiecie New Connect. 

Ekspert prawny komisji i podkomisji sejmowych. Sporządza opinie prawne i projekty ustaw na zlecenie Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zajmuje się również kwestiami związanymi z szeroko pojętą reprywatyzacją i zwrotem dawnej własności, w szczególności problematyką „Dekretu Warszawskiego”. Jako pełnomocnik reprezentuje dawnych właścicieli w postępowaniach prowadzonych przez Prezydenta m. st. Warszawy, Wojewodę Mazowieckiego oraz przed sądami administracyjnymi. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pracuje w języku polskim, szwedzkim i angielskim, posługuje się też niemieckim i rosyjskim.

Specjalizacje: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo administracyjne, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Reprywatyzacja, Inwestycje infrastrukturalne, Ustawa deweloperska, Prawo związane z nieruchomościami.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL