Gramy w uczciwość


24.07.2017

Lubelska Loża współpracując z Krajową Administracją Skarbową w Lublinie zorganizowała spotkanie dające przedsiębiorcom możliwość szczegółowego zapoznania się ze strukturą organizacyjną i zadaniami KAS. W spotkaniu wzięli udział członkowie BCC, zaprzyjaźnione przedsiębiorstwa oraz przedstawiciele KAS.

Wszystkich powitały: wiceprezes BCC, kanclerz Mirosława Gałan oraz rzecznika prasowa Izby Administracji Skarbowej Marta Szpakowska, która przedstawiła nowe zasady funkcjonowania i strukturę administracji skarbowej na szczeblu krajowym i regionalnym. Zaprezentowała zmiany i wyzwania z jakimi na co dzień zmierza się KAS. Kolejnym  poruszonym  tematem  była  walka z  szarą  strefą.  Zgromadzeni  mieli możliwość  zapoznania  się  z  faktami  dotyczącymi  osiągnięć  w  walce  z  przestępczością celno-podatkową. Województwo lubelskie ma najdłuższą linię graniczną i w związku z tym dużo zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości. W centrali Krajowej Administracji Skarbowej  znajdują się specjalne departamenty odpowiedzialne za kontrolę i zwalczanie przestępczości ekonomicznej  w jednostkach terenowych.

Prezes Górniczej Fabryki Narzędzi z Radzynia Podlaskiego Jan Brożek, podsumował dyskusję słowami: „Gramy w uczciwość”. Tylko ona połączona z ciężką pracą prowadzą do sukcesu. Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2017” wzbudził wiele emocji. W województwie lubelskim przedsiębiorcy złożyli ponad 2000 ankiet, które zostały podsumowane  i przedyskutowane. Najczęściej powtarzane uwagi odczytano, a przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej obiecali przeanalizować i ustosunkować się do tych zgłaszanych najczęściej. W związku z pracami legislacyjnymi, aktualizacja i tworzenie nowych przepisów wymaga dyskusji i zadbania by były one znane i zrozumiane przez przedsiębiorców. Krajowa Izba Administracji Skarbowej zadeklarowała chęć ścisłej współpracy z członkami Loży.

Na zakończenie kanclerz Mirosława Gałan przypomniała, że każdy członek BCC jest wyposażony w Polisę Bezpieczeństwa, która w każdej chwili może pomóc w wyjaśnieniu i załatwianiu trudnych spraw także w zakresie współpracy z KAS. Podziękowała za współpracę Lubelskiej Izbie Skarbowej, a w szczególności za bardzo duży wkład w kontakty z przedsiębiorcami rzecznik Marcie Szpakowskiej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL