Innowacje na horyzoncie

09.12.2015

Spotkanie Loży Koszalińskiej odbyło się w siedzibie firmy MEDEN – INMED sp. z o.o. Gośćmi przedsiębiorców byli: prof. Wojciech Kacalak, prof. Leon Kukiełka oraz dr hab. Anatol Masiuk.

Kanclerz dr inż. Wiesław Zinka odebrał  Medal „Za zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP” nadany w październiku 2015 r. przez Ministra Gospodarki  Janusza Piechocińskiego z rekomendacji Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Odznaczenie wręczył prof. Wojciech Kacalak – honorowy prezes środkowopomorskiej Rady NOT.

Następnie Profesor przedstawił prezentację pt. „Innowacja w przedsiębiorstwie – Horyzont 2020”. Dotyczyła ona innowacyjnego rozwoju firm z wykorzystaniem funduszy unijnych przeznaczonych m.in. na badania i rozwój (POIR) w perspektywie 2014-2020. Mówił o zasadach i możliwościach współpracy nauki i biznesu w tym zakresie, zapraszając jednocześnie członków Loży Koszalińskiej do współpracy z Politechniką Koszalińską, której jest pracownikiem.

Kolejna prezentacja dotyczyła „Informatyzacji procesów produkcji”. Profesor Politechniki Koszalińskiej Leon Kukiełka przedstawił dokonania uczelni i przykłady rozwiązań technicznych i technologicznych zastosowanych w konkretnych firmach współpracujących z Politechniką. Również zaprosił członków Loży do  współpracy z naukowcami – prowadzenia prac badawczo –rozwojowych i  wdrażania rozwiązań innowacyjnych.

W czasie dyskusji padały pytania o szczegółowe warunki współpracy z uczelniami. Wskazywano również na utrudnienia wynikające choćby z założeń i wytycznych programu POIR oraz innych programów kierowanych do przedsiębiorców.

Członkowie Loży skonstatowali, że fundusze unijne z nowej perspektywy finansowej będą trudniejsze do wykorzystania w porównaniu do okresu 2007-2013. Może to skutkować niezagospodarowaniem przydzielonych środków, uwzględniając opóźnienia we wdrażaniu wynoszące już niemal 2 lata.

W czasie świątecznego poczęstunku zebrani wysłuchali kolęd w wykonaniu tercetu ze Szkoły Muzycznej w Koszalinie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL