Konkretnie z Ambasador UK

27.05.2021

Loża Lubelska brała udział w spotkaniu polskich przedsiębiorców z ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Anną Clunes. 

Tematem dyskusji była współpraca polsko-brytyjska w kontekście partnerstwa polsko-brytyjskiego oraz pomocy polskim firmom w rozwijaniu ich biznesów w UK oraz wymiana spostrzeżeń i doświadczeń związanych z nową umową handlową po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Były to bardzo konkretne rozmowy, jest szansa, że w przyszłości zaowocują zwiększeniem wzajemnych kontaktów.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL