Koszalin – zadania dla Loży


24.06.2016

W siedzibie spółki „EkoWodrol” w Koszalinie odbyło się spotkanie członków Loży Koszalińskiej z udziałem Marka Goliszewskiego. Głównym punktem było wystąpienie prezesa BCC, pt. ”Najważniejsze szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców w latach 2016-2017 oraz wynikające z nich główne zadania Loży Koszalińskiej BCC oraz Business Centre Club”, w którym przedstawił aktualną sytuację gospodarczą i polityczną w Polsce.

Omówił szanse i zagrożenia dla polskiej przedsiębiorczości oraz perspektywy wynikające z zapowiedzi i planów rządu RP na najbliższe i na dalsze lata. Zaprezentował założenia wieloletniego planu rozwoju przygotowanego przez resort wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz analizy finansowe ministra finansów. Na tym tle prezes Goliszewski przedłożył zebranym informację o działaniach podejmowanych przez BCC, mających na celu wspieranie właścicieli firm w kontekście dbałości o ciągły rozwój przedsiębiorczości. Jak stwierdził, dużym zagrożeniem dla rozwoju całej gospodarki może być „zbyt socjalna polityka obecnego rządu, która może nie wytrzymać tak wysokich obciążeń prosocjalnych, doprowadzając do stagnacji i zmniejszenia PKB”. Podkreślił jednocześnie, że w Polsce są zbyt wysokie koszty pracy, co skłania przedsiębiorców, szczególnie tych małych, do redukcji zatrudnienia lub ucieczki w szarą strefę. Wysokie koszty pracy mogą przyczyniać się również do zamykania działalności gospodarczej, zwłaszcza przez małe firmy.

Po wystąpieniu Prezesa BCC rozpoczęła się dyskusja. Głos zabierali członkowie Loży, którzy podzielili zadnie prelegenta. Podawali przy tym różne przykłady z życia firm, które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej.

Na zakończenie pobytu w Loży Marek Goliszewski udzielił wywiadu lokalnej Telewizji Kablowej „MAX” w Koszalinie.

Tadeusz Kaczanowski
Spotkanie Loży Koszalińskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Koszalińskiej, fot. archiwum

Marek Goliszewski, kanclerz Wiesław Zinka, fot. archiwum

Marek Goliszewski, kanclerz Wiesław Zinka, fot. archiwum

Spotkanie Loży Koszalińskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Koszalińskiej, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL