Nagrody i inicjatywy

02.03.2018

W hotelu Europa w Lublinie odbyło się spotkanie Loży Lubelskiej. Prowadził je, z upoważnienia kanclerz Mirosławy Gałan, Andrzej Kurowski.
Pierwszym punktem posiedzenia była prezentacja multimedialna firmy Erkado Zbigniew Kozłowski przedstawiona przez Tomasza Prucnala, dyrektora finansowego. Następnie wręczono nominację do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2017 prezesowi Spółki CEWAR w Lublinie Stanisławowi Więchowi. Czwarty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu odebrał prezes Górniczej Fabryki Narzędzi sp. z o.o. Jan Brożek, dziękując mówił o wspólnej inicjatywie pracodawców dla dalszych działań wzmacniających polską przedsiębiorczość.
Ostatnim punktem posiedzenia było sprawozdanie z działalności Loży Lubelskiej BCC za rok 2017 przedstawione przez Andrzeja Kurowskiego.
Tomasz Błach

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL