Październikowe spotkanie Loży Gdańskiej BCC

19.10.2020

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w województwie pomorskim, 16 października 2020 r. odbyło się spotkanie Członków Loży Gdańskiej BCC z Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji SANEPID, podczas którego omówiono procedury na wypadek odnotowania przypadków zakażeń koronawirusem oraz zachorowań na COVID-19 w firmach, a także nawiązano dialog z ekspertem celem wyjaśnienia nurtujących kwestii w obszarze związanym z pracą w warunkach pandemii.

Webinar rozpoczęty został krótkim omówieniem wciąż pogarszającej się sytuacji epidemiologiczno-sanitarnej w województwie pomorskim według stanu na połowę października br. Wskazano na bardzo trudną sytuację Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku – a wręcz jej niewydolność, na powstałe zatory komunikacyjne – wszystko spowodowane brakami w kadrach i deficytem środków finansowych, do których doszło w wyniku niezapewnienia wystarczającego wsparcia przez stronę rządową. Poważna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w województwie, choć nie tak dramatyczna jak w Małopolsce czy w Mazowieckiem, przejawia się dziennym przyrostem zachorowań na poziomie ok. 20%. W ocenie Dyrektora Augustyniaka, Polska zaczyna zbierać pokłosia wcześniejszych okresów, w których doszło do poluzowania restrykcji sanitarnych oraz zmniejszenia dyscypliny społecznej, co w efekcie już wkrótce może spowodować powielanie wzorców Hiszpanii, Włoch. Co więcej, w statystykach zgonów odnotowuje się coraz więcej przypadków osób, u których nie występowały choroby współistniejące.

Dla pracodawców kluczowe pozostaje zatem zadbanie o rozdzielanie zespołów, ograniczanie kontaktów pracowników przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy. W przeciwnym razie dojść może do paraliżu gospodarki i biznesu. Dyrektor Augustyniak podkreślił, że do działań podejmowanych na rzecz walki z epidemią zaliczyć należy: udrażnianie sytuacji szpitalnej i przekształcanie szpitali na COVID-owe, ograniczenia planowych zabiegów oraz w związku z brakami w kadrach medycznych – próby pozyskania personelu z placówek prywatnych.

Podczas drugiej części spotkania na pytania Członków Loży Gdańskiej BCC, Dyrektor Augustyniak udzielał konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi. Z zapisem rozmowy można zapozna się w sprawozdaniu ze spotkania Loży Gdańskiej BCC.

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL