POSIEDZENIE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO POD PRZEWODNICTWEM BCC

20.03.2023

W dniu 16 marca 2023 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, poświęcone sytuacji gospodarczej kraju.

Obradom przewodniczył Łukasz Bernatowicz – przewodniczący Rady Dialogu Społecznego i prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny i Opieki Społecznej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. Przedstawiciele wymienionych resortów omówili pokrótce bieżącą sytuację gospodarczą Polski, pozostając jednak na dużym poziomie ogólności. Ze strony przedstawicieli pracodawców, w tym BCC, a także związkowców, padły liczne pytania uszczegóławiające – na większość z nich nie udzielono rozstrzygających odpowiedzi.

Pytano przede wszystkim o możliwość dalszego funkcjonowania w niezmiernie trudnych warunkach gospodarczych – w kontekście bardzo wysokiej inflacji, spadającego PKB, wysokich stóp procentowych i kurczącego się rynku pracy na rzecz rosnącego rynku emerytów i rencistów.

Podniesione przez stronę pracodawców i związkowców kwestie trafią w najbliższym czasie do odpowiednich zespołów w ramach RDS, tam zostaną opatrzone uwagami i komentarzami, a następnie zostaną przekazane do resortów z prośbą o ustosunkowanie się do nich.
.

 

Zapoznaj się z relacją z poprzednich posiedzeń:

25 stycznia 2023 >>

28 listopada 2022 z udziałem Prezydenta >>

7 listopada 2022 z udziałem Premiera  >>

Kontakt ws. Rady Dialogu Społecznego:

Łukasz Bernatowicz, przewodniczący RDS >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL