Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem BCC

26.01.2023

W dniu 25 stycznia 2023 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Łukasz Bernatowicz – przewodniczący Rady Dialogu Społecznego i prezes Związku Pracodawców Business Centre Club. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele m.in. Konfederacji Lewiatan, NSZZ „Solidarność”, czy Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Zgodnie z porządkiem obrad głównym tematem dyskutowanym podczas posiedzenia były kwestie dotyczące wdrożenia systemu ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance).

Uczestnicy obrad szukali odpowiedzi na pytanie “Czy polska gospodarka jest przygotowana na raportowanie ESG?”. Głos zabrali między innymi przedstawiciele rządu – minister Piotr Patkowski i minister Waldemar Buda, referując stopień przygotowań i zakresy podlegające ich kompetencjom w dyskutowanym temacie. Kontynuacja tej tematyki będzie miała miejsce podczas kolejnych posiedzeń RDS.

Łukasz Bernatowicz – przewodniczący Rady Dialogu Społecznego oraz prezes Związku Pracodawców Business Centre Club oraz Marek Kowalski – przewodniczący Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich poruszyli kwestie dotyczące jednego z “kamieni milowych” koniecznych do usprawnienia procesu stanowienia prawa oraz odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy to jest – zmiany regulaminu Sejmu, Senatu i Rady Ministrów.

W wygłoszonym oświadczeniu przewodniczący Rady Dialogu Społecznego podkreślił, iż nie ma zgody na pojawiające się w opinii publicznej twierdzenia, że wymagania stawiane przez Komisję Europejską są próbą ingerencji w suwerenność naszego kraju.

Rada Dialogu Społecznego wielokrotnie wskazywała, jak ważne jest umożliwienie szerokich konsultacji społecznych we wszystkich zainteresowanych środowiskach.

Wspomniany „kamień milowy” w sposób właściwy identyfikuje ogromne braki w polskim systemie legislacyjnym, a jego wypełnienie nie tylko przybliży otrzymanie funduszy unijnych zaplanowanych dla Polski w ramach KPO, ale także wpłynie na podniesienie jakości polskiego prawa.

Dla nas jako przedstawicieli różnych środowisk wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego kluczowym interesem jest taka zmiana przepisów, aby konsultacje społeczne były wymagane. O to postulujemy także w projekcie nowelizacji ustawy o RDS, który został przez nas wypracowany i który wskazuje na element obowiązkowych konsultacji, społecznych, które w ścieżce parlamentarnej będą uwzględniane, a nie wykluczane, jak ma to miejsce obecnie.” – podkreśla przewodniczący Bernatowicz.

 

Pobierz komunikat prasowy >>

 

Zapoznaj się z relacją z poprzednich posiedzeń:

7 listopada z udziałem premiera  >>

28 listopada z udziałem Prezydenta >>

 

Kontakt ws. Rady Dialogu Społecznego:

Łukasz Bernatowicz, przewodniczący RDS >>

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL