Rola prawa konkurencji

31.03.2016
Prowadząc przedsiębiorstwo, często nieświadomie, możemy naruszyć prawo konkurencji, a w konsekwencji narazić się na wysokie kary nakładane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz utratę reputacji. Przedsiębiorcy zaproszeni przez Lożę Bydgoską i Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego, we współpracy z Międzynarodową Izbą Handlową (ICC), wzięli udział w debacie o roli prawa konkurencji w działalności przedsiębiorstw. Naszym gościem był Piotr Adamczewski, dyrektor delegatury UOKiK w Bydgoszczy.

Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie programów zgodności oraz uzyskać  odpowiedź na następujące pytania: O czym nie można rozmawiać z konkurentem? Na co uważać startując w przetargach? Czy usługodawcy mogą ustalić ze sobą ceny swoich usług? Czy producent może określać ceny sprzedaży w detalu? Za jakie naruszenie prawa konkurencji może dostać karę menedżer?

Podczas dyskusji najwięcej emocji wzbudziły zagadnienia dotyczące przetargów oraz stosowanej przez zleceniodawców praktyki wyboru najniższej ceny, bez względu na warunki wykonania zlecenia oraz otoczenie rynkowe. Podczas spotkania zaprezentowano „Zestaw narzędzi ICC dla MŚP do tworzenia programów przestrzegania prawa konkurencji” oraz ich praktyczne możliwości stosowania przez przedsiębiorców

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL