Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC

Sygnatariusze Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC

Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC zostało powołane w celu prowadzenia współpracy w zakresie rozwoju dialogu społecznego na poziomie ogólnopolskim i regionalnym.

Forum Dialogu ZP BCC


SYGNATARIUSZE FORUM DIALOGU ZP BCC:


Gdyński Związek Pracodawców „NORD”


Lubelskie Forum Pracodawców w Lublinie


Okręgowy Związek Pracodawców Prywatnych we Wrześni


Polski Związek Pracodawców Ochrona


Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów Dostawców i Dystrybutorów


Północny Związek Pracodawców


Śląski Związek Pracodawców


Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska


Związek Pracodawców Europy Środkowej


Związek Pracodawców Ziemi Łęczyckiej


Związek Przedsiębiorców dla Biznesu


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu


Przewodnicząca Prezydium Forum Dialogu

Iwona Paszkiewicz

Iwona Paszkiewicz

prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców dla Biznesu

tel. 602 79 6496
e-mail:

Członkowie Prezydium Forum Dialogu

Zbigniew Michalak

Zbigniew Michalak

prezes Zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców w Lublinie

tel. 815 38 2900
e-mail:

Jerzy Iwiński

przewodniczący Zarządu Okręgowego Związku Pracodawców Prywatnych

tel. 61 436 21 80
e-mail:pphiwinski@wp.pl  

Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC

Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC zostało powołane w celu prowadzenia współpracy w zakresie rozwoju dialogu społecznego na poziomie ogólnopolskim i regionalnym.


Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC – cele


Wchodzące do Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC 12 regionalnych organizacji z całego kraju, których opinie przedstawiane będą w Radzie i Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego, postawiły sobie za cel:

 • popieranie przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej, wolności gospodarczej, swobody zatrudnienia i kształtowania stosunków pracy,
 • wzmocnienie pozycji i znaczenia związków pracodawców w poszczególnych województwach wchodzących w skład ZP BCC,
 • ochronę praw i reprezentowanie interesów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej oraz organów samorządów zawodowych,
 • działalność na rzecz spójnego i przejrzystego prawa, niekrępującego przedsiębiorczości i swobodnego kształtowania stosunków z pracownikami, kontrahentami i konsumentami,
 • zapewnienie wolności i praw obywatelskich i pracowniczych, osobistych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych przedsiębiorcom i pracownikom dla realizacji wzrostu gospodarczego.
 • zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
 • realizację zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
 • działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
 • wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego;
 • uzgadnianie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących dialogu społecznego na poziomie regionalnym,
 • wymianę informacji w zakresie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego.

Forum Dialogu ZP BCC otwarte jest dla wszystkich organizacji pracodawców.

Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC – posiedzenia


 

Forum Dialogu ZP BCC

Posiedzenie Forum Dialogu ZP BCC maj 2018 r., fot. M. Szymanek

Forum Dialogu ZP BCC

Posiedzenie Forum Dialogu ZP BCC maj 2018 r., fot. M. Szymanek

Forum Dialogu ZP BCC

Posiedzenie Forum Dialogu ZP BCC maj 2018 r., fot. M. Szymanek

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL