Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

przedstawiciele BCC

Dolnośląskie – Marek Woron – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Dolnośląskiej, Cezary Rutka – Członek BCC, Krzysztof Mojzych – Dyrektor Loży Dolnośląskiej BCC


Kujawsko-pomorskie – Krzysztof M. Matela – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Bydgoskiej, Józef Sarnecki – członek WRDS, Karol Sienkiewicz – członek WRDS, Zbigniew Wyszogrodzki – członek WRDS, kanclerz Loży Toruńskiej


Lubelskie – Mirosława Gałan – wiceprzewodnicząca WRDS, kanclerz Loży Lubelskiej, Andrzej Kurowski – członek WRDS, Halina Chrzanowska – członek WRDS


Lubuskie – Edward Makarewicz – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Lubuskiej, Szymon Tamborski – członek WRDS, Józef Słowikowski – członek WRDS


Łódzkie – Krzysztof T. Borkowski – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Łódzkiej, Bogdan Lewiński – członek WRDS, Adam Tępiński – członek WRDS


Małopolskie – Marek Piwowarczyk – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Mało­polskiej, Jan Bączek – członek WRDS, Wiesław Nowak – członek WRDS


Mazowieckie – Jerzy Zieliński – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Warszaw­skiej, Izabela Seweryn – członek WRDS, kanclerz Loży Radomskiej, Tomasz Duch – członek WRDS,


Opolskie – Adam Szlęzak – wiceprzewodniczący WRDS, Andrzej Goździkowski – czło­nek WRDS, Andrzej Lepich – członek WRDS, kanclerz Loży Opolskiej


Podkarpackie – Stanisław Olejarka – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Rze­szowskiej, Lucyna Pokrzywa – członek WRDS, Józef Bigos – członek WRDS


Podlaskie – Krzysztof Żukowski – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Białostoc­kiej, Roman Dubowski – członek WRDS, Andrzej Niezgoda – członek WRDS


Pomorskie – Maciej Dobrzyniecki – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Gdań­skiej, Stefan Lubawski – członek WRDS, Katarzyna Czajka – członek WRDS


Śląskie – Eugeniusz Budniok – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Katowickiej, Jerzy Bernhard – członek WRDS, Przemysław Małecki – członek WRDS


Świętokrzyskie – Andrzej Mochoń – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Święto­krzyskiej, Elżbieta Śreniawska – członek WRDS, Grzegorz Gałuszka – członek WRDS


Warmińsko-mazurskie – Wiesław Łubiński – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Olsztyńskiej, Katarzyna Anna Jekiel – członek WRDS, Jan Zdziarstek – członek WRDS


Wielkopolskie – Adam Trybusz – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Wielkopol­skiej, Hubert Sommerrey – członek WRDS, Ryszard Szulc – członek WRDS


Zachodniopomorskie – Zbigniew Miodowski – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Szczecińskiej, Bożena Licht – członek WRDS, Robert Woźniak – członek WRDS

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL