Katarzyna Konarska-Błaszczyk

Katarzyna Konarska-Błaszczyk

ekspertka BCC ds. edukacji i talentów

tel: 576 072 056 e-mail: gok2globaltalentscenter@gmail.com

Jest wiceprezesem spółki Landster, współinicjatorem i współzałożycielem Klastra Silesia Automotive & AM wraz z KSSE (Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną), a także współinicjatorką Sieci K2 na rzecz edukacji i rynku pracy w województwie śląskim, do której przystąpiło 30 powiatów woj śląskiego oraz jej budowy i uruchomienia jej w subregionie centralnym Śląska. Jest projektantką systemu Inteligentnego Rynku Pracy (IRP), który otrzymał potwierdzenie swojej innowacyjności przez szereg instytucji naukowych w tym PCCS PAN w Poznaniu, WOM w Częstochowie. Dzięki niemu Klaster zyskał dostęp do dziesiątek badań i analiz rynku pracy i edukacji sektora oraz otrzymywał rozwiązania problemu stanowisk deficytowych m.in. w obszarze zaawansowanych technologii poprzez realizację pierwszych w Polsce Inteligentnych Programów Kształcenia – Inteligentne Studia Dualne Sieci K2 realizowane wraz z Politechniką Śląską na Wydziale MT oraz Inteligentne Kształcenie Dualne/Projekt Deneb ICT realizowane wraz z partnerem Miastem Jastrzębie Zdrój oraz technikum i jego uczniami klasy o profilu informatyka. W oparciu o System IRP została zaprojektowana budowa Sieci K2 w subregionie centralnym woj. Śląskiego oraz zrealizowana, we współpracy z 12 technikami w powiatach o profilu górniczym, zrealizowana została ze środków EFS i była największym projektem w województwie śląskim w poprzednim okresie programowania. Obejmowała realizację spersonalizowanych ścieżek kariery i rozwoju dla ponad 500 osób w tym m.in. poprzez Program Talentów Inżynierskich. Ponadto jest twórcą systemu Inteligentej Organizacji/IO, tzn. organizacji uczącej się osiągania wysokiej efektywności biznesowej dzięki potencjałowi ludzi, a która znalazła zastosowanie u klientów międzynarodowych i rodzimych w tym firm rodzinnych. To specjalne dla nich zainicjowała w ramach współpracy z IFR pilotażowe badanie i działanie dotyczące pracy firm rodzinnych z talentami. Jest również projektantem innowacyjnego systemu wspierającego zarządzanie potencjałem swoim swoich zasobów/talentów, przez ludzi młodych realizowanego na platformie talentów. Jest współtwórcą Ecosystemu talentów & start upów Global Talents Center Gok2, którego infrastrukturę stanowią zintegrowane ze sobą wszystkie powstałe systemy a którego celem jest podnoszenie dobrostanu psychofizycznego ludzi w tym w szczególności ludzi młodych, a tym samym naszej przyszłości, szczególnie leży jej na sercu.

 

Obszary specjalizacji :

  • Edukacja – kształcenie praktyczne/dualne, wyzwania wobec systemu, nowe modele
  • Efektywność organizacji – efektywne systemy rozwoju talentów w organizacjach
  • Rynek pracy – problemy, wyzwania, rozwiązania a edukacja oraz talenty
  • Innowacje a dostępu do wysokiej jakości edukacji w tym mentorów i badań
  • Wdrażanie strategii krajów poprzez Ekosystemy talentów
  • Realizacja transformacji/digitalizacji firm rodzinnych a działania na rynku talentów – drenaż talentów i ich emigracja/migracja

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL