dr Katarzyna Witkowska

dr Katarzyna Witkowska

ekspertka BCC ds. sporów cywilnych i gospodarczych

tel: 538 819 930 e-mail: katarzyna.witkowska@crido.pl

Katarzyna Witkowska jest adwokatem specjalizującym się w sprawach z zakresu tzw. white collar crime oraz w sporach cywilnych i gospodarczych. Prowadzone przez nią postępowania dotyczyły między innymi przestępstw na rynku nieruchomości, rynku kapitałowym czy przestępstw korupcyjnych. Zajmowała się również sprawami z zakresu oszustw podatkowych, w tym dotyczących podatku VAT. Jako obrońca reprezentowała oskarżonych oraz pełniła rolę pełnomocnika pokrzywdzonych, na wszystkich etapach postępowania, od fazy przygotowawczej do postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym. W procesach reprezentowała zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów. Katarzyna prowadziła również szereg skomplikowanych sporów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, dotyczących między innymi wieloaspektowych inwestycji na rynku nieruchomości, rynku kolejowego czy odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki. Reprezentowała Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Przed dołączeniem do zespołu CRIDO Legal, Katarzyna przez ponad 6 lat związana była z kancelarią Kardas&Kardas, specjalizującą się w sprawach z zakresu tzw. przestępczości białych kołnierzyków. W 2015 r. otrzymała prestiżowe stypendium Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, zaś w 2016 r. została laureatką nagrody Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Angażuje się w prace samorządu adwokackiego, będąc m.in. współzałożycielką Komisji Nowoczesna Adwokatura przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Katarzyna od lat łączy praktykę adwokata z pracą naukową. W 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Model procesu a sprawiedliwość, rzetelność i efektywność procesu karnego”. Badania naukowe prowadziła m.in. podczas stypendium realizowanego na Indiana University w USA. Za pracę naukową była nagradzana licznymi stypendiami, w tym Stypendium Miasta Krakowa. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych oraz artykułów branżowych. Uczestniczyła w charakterze prelegenta w kilkudziesięciu konferencjach z zakresu prawa i procesu karnego, w tym poświęconych przestępczości gospodarczej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL