Tomasz Kopiec

Tomasz Kopiec

ekspert BCC ds. polityki senioralnej i zarządzania w ochronie zdrowia

tel: 607 474 774 e-mail: tomasz.kopiec@bcc.org.pl

Prezes zarządu Fundacji Systemu Aktywizacji Seniora, pełnomocnik Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. gospodarki senioralnej. Wykształcenie prawnicze i politologiczne (Uniwersytet Łódzki), absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2002 roku związany z sektorem ochrony zdrowia. Specjalista w zakresie procesów restrukturyzacji, optymalizacji oraz zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Panelista konferencji dedykowanych problematyce ochrony zdrowia, komentator sytuacji w systemie ochrony zdrowia na łamach: Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego, Forbesa. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, jednostkami samorządu terytorialnego, Związkiem Powiatów Polskich oraz instytucjami finansowymi BGK, EBI, Bankiem Światowym, ARP. Propagator Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jako formuły realizacji i finansowania inwestycji w obszarze usług użyteczności publicznej, a także wykorzystania sztucznej inteligencji i nowych technologii w zarządzaniu danymi medycznymi, doskonaleniu opieki i modeli biznesowych oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej. Twórca idei SAS – Systemu Aktywizacji Seniora oraz ogólnopolskiej akcji w mediach społecznościowych #WspieramŁódzkichSeniorów. Autor koncepcji Smart-City – Łódź Przyjazna Seniorom, nakierowanej na budowanie systemowych rozwiązań w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej, planowanie zrównoważonego rozwoju miast oraz na poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez kreowanie strategii wykorzystania AI, w oparciu o nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii i ekorozwój.

Obszary specjalizacji: zarządzanie i organizacja systemu ochrony zdrowia, polityka senioralna, innowacje i transfer technologii, zarządzanie JST, polityka niskoemisyjna.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL