dr Adamiak Katarzyna

Katarzyna Adamiak

ekspertka BCC ds. klastrów i szkolnictwa wyższego

tel: 505 342 163 e-mail: katarzyna.adamiak@bcc.org.pl

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała w 2015 roku w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Przepływ informacji w strukturach klastrowych na przykładzie klastrów działających w Polsce”. Zagadnieniem klastrów i kooperencji w ramach obszaru zarządzania strategicznego zajmuje się od 2007. Posiada doświadczenie w projektowaniu badań naukowych, była kierownikiem badań jakościowych oraz ilościowych. Aktywnie bierze udział w licznych konferencjach, podczas których niejednokrotnie publikowała wyniki prowadzonych badań. Jest ekspertem ds. oceny wniosków w ramach programów PO WER i POIR dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od ponad 4 lat adiunkt i wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu nauk o zarządzaniu w języku polskim oraz w języku angielskim. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W ramach pełnionej funkcji współtworzy programy kształcenia oraz jest współodpowiedzialna za zarządzanie Wydziałem.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL