dr Chilarski Tomasz

dr Tomasz Chilarski

ekspert BCC ds. upadłości, prawa spółek i restrukturyzacji

tel: 509 401 993 e-mail: tomasz.chilarski@bcc.org.pl

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorem nauk prawnych (rozprawa doktorska pt. „Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej” obroniona na Uniwersytecie Łódzkim w 2007 r.) i radcą prawnym od 2002 r. Od 2014 r. jest wspólnikiem w Kancelarii Głowacki Chilarski Sieklicki sp.k. Od września 2007 r. Tomasz Chilarski figuruje na liście ekspertów Komisji Europejskiej ds. prawa upadłościowego. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa spółek i prawa upadłościowego, w tym w szczególności międzynarodowego prawa upadłościowego. Występował na seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa upadłościowego. Był doradcą Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy oraz Ukraińsko-Europejskiego Centrum Doradztwa Polityczno-Prawnego (Ukrainian-European Policy and Legal Advice Center) w procesie dostosowania prawa upadłościowego Ukrainy do standardów i przepisów UE. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie upadłościowym i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL