Deeg-Tyburska Agnieszka

Agnieszka Deeg-Tyburska

ekspertka BCC ds. własności intelektualnej krajowego przemysłu farmaceutycznego

tel: 885 500 084 e-mail: agnieszka.deeg-tyburska@bcc.org.pl

Agnieszka Deeg-Tyburska pracuje jako główny Radca Prawny Grupy Polpharma. Obecnie zarządza zespołem prawników w Polsce (3 lokalizacje) oraz Rosji, Kazachstanie, Barcelonie i zespołach IP, na zasadzie bezpośredniej sprawozdawczości lub w formie doted line. Wcześniej była Radcą Prawnym, Dyrektorem Departamentu Prawnego nc +, polskiej płatnej telewizji, gdzie kierowała zespołem 14 prawników, w połowie pochodzącym z Canal + Cyfrowy SA i połową od ITI Neovision SA. W swojej dotychczasowej karierze obsługiwała również szereg dużych i wyrafinowanych transakcji, ze szczególnym naciskiem na akwizycje spółek publicznych, transakcje inwestycyjne funduszy venture capital, reprezentowanie międzynarodowych instytucji finansowych na nabycie polskich banków i firm leasingowych, a także w MBO i LBO Struktury. Reprezentowała szereg instytucji finansowych i pożyczkobiorców w programach pożyczkowych, emisji papierów dłużnych i transakcjach leasingu finansowego.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL