Dukat Anna Maria

Anna Maria Dukat

ekspertka BCC ds. niepełnosprawności i polityki senioralnej

tel: 663 265 163 e-mail: anna.dukat@bcc.org.pl

Aktywna zawodowo osoba niepełnosprawna. Absolwentka studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się problematyką zatrudnienia osób niepełnosprawnych zarówno zawodowo, jak i w ramach pracy naukowej. Reprezentuje interesy pracodawców i niepełnosprawnych pracowników. Zajmuje się także polityką senioralną i ekonomią społeczną współpracując z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach działalności zawodowej, od 2004 roku, prowadzi własną działalność gospodarczą zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie jako instytucja szkoleniowa. Prowadzi szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu przedsiębiorczości i jej finansowania oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pełni funkcję eksperta oceny merytorycznej i strategicznej wniosków o dotacje i dofinansowania, aktywnie współpracując z Instytucjami Zarządzającymi programami, m.in. z: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędami Marszałkowskimi i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jest zaprzysiężonym prawnie ekonomistą opiniującym tematykę zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, finansowania ze środków unijnych, rządowych i strukturalnych oraz polityki senioralnej.

Finalistka konkursu o tytuł Kobieta Sukcesu 2011, a także Lider Sukcesu Szkoły Wyższej ALMAMER w Warszawie. Wyróżniona Znakiem Jakości 2015/2016 „Laur Eksperta”.

Od 2013 roku związana z BCC jako ekspert ds. niepełnosprawności i polityki senioralnej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL