Edyta Defańska-Czujko

Edyta Defańska-Czujko

ekspertka BCC ds. prawa pracy

tel: 728 909 680 e-mail: edyta.defanska-czujko@bcc.org.pl

Edyta Defańska-Czujko jest adwokatem i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W CRIDO kieruje praktyką prawa pracy. Zanim dołączyła do CRIDO była partnerem i szefem praktyki prawa pracy w kancelarii, która wyróżniona została w rankingu Chambers Europe.

Od kilkunastu lat doradza klientom w zakresie zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Edyta posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących w szczególności outsourcing pracowniczy oraz zwolnienia grupowe. Doradza również w złożonych, w tym w transgranicznych transferach pracowników, w zagadnieniach dotyczących elastycznych form zatrudnienia oraz w związku z zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Systematycznie reprezentuje pracodawców przed sądami powszechnymi oraz organami kontroli. Jej praktyka procesowa obejmuje w szczególności sprawy związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy, zwolnieniami kadry menedżerskiej, a także sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu oraz dyskryminacji.

Obszary specjalizacji: prawo pracy, w szczególności: restrukturyzacje zatrudnienia, transfery pracowników, elastyczne formy zatrudnienia, wynagrodzenia; prawo ubezpieczeń społecznych; ochrona danych osobowych

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL