Frąckowiak Marcin

Marcin Frąckowiak

ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy

tel: 797 132 357 e-mail: marcin.frackowiak@bcc.org.pl

Radca prawny w Dziale Prawa Pracy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Posiada ugruntowaną praktykę w zakresie doradztwa w procesach przejęć i sprzedaży zakładów pracy, optymalizacji kosztów zatrudnienia, restrukturyzacji zakładów pracy, tworzeniu regulacji wewnątrzzakładowych (regulaminów, procedur, wytycznych), badaniach audytowych oraz due diligence z obszaru prawa pracy.
Z sukcesami wspiera pracodawców w negocjacjach oraz sporach z organizacjami związkowymi, w tym także w sporach zbiorowych. Reprezentuje pracodawców w procesach przed sądami pracy w całej Polsce, także w precedensowych sporach przed Sądem Najwyższym.
Ważną częścią jego dorobku jest działalność naukowa i dydaktyczna, zwłaszcza ukierunkowana na praktyczne szkolenia dla przedstawicieli biznesu.
Od listopada 2015 r. jest współtwórcą ścieżki prawa pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK). Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla największych pracodawców w Polsce. Laureat 3 miejsca w prestiżowym konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra, edycja 2019.
Autor bloga propagującego wiedzę z zakresu prawa pracy: www.prawopracy.blog.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL