Furtas Jan

Jan Furtas

ekspert BCC ds. sporów podatkowych (w tym dot. VAT) oraz podatku od nieruchomości

tel: 600 364 205 e-mail: jan.furtas@bcc.org.pl

Doradca podatkowy i manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych firmy doradczej Crido. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych – w szczególności doradza klientom w kontrolach podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych jak również reprezentuje ich na rozprawach przed sądami administracyjnymi. Jan posiada bogate doświadczenie w szczególności w sporach dotyczących tematyki tzw. wyłudzeń VAT i należytej staranności (m.in. w branży IT, obrotu paliwami, tekstyliami czy FMCG) oraz w kwestiach ściśle związanych z tego typu postępowaniami (m.in. takich jak zabezpieczenia na majątku podatnika czy postępowania egzekucyjne). Równocześnie zajmuje się zagadnieniami z zakresu podatku od nieruchomości – doradza przy tym zarówno przedsiębiorcom oraz organizacjom branżowym jak i jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie m.in. prawidłowości opodatkowania elektrowni wiatrowych, silosów, infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej czy infrastruktury radiowo-telewizyjnej, Jest autorem licznych publikacji prasowych o tematyce podatkowej. Współpracował z Bankiem Światowym nad tworzeniem kolejnych edycji raportu Doing Business. Jan posiada również szerokie doświadczenie w tworzeniu projektów aktów prawnych. Jan jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL