Furtas Jan

Jan Furtas

ekspert BCC ds. sporów podatkowych oraz podatku od nieruchomości

tel: 600 364 205 e-mail: jan.furtas@bcc.org.pl

 

Doradca podatkowy i Partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych firmy doradczej Crido.

Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych – w szczególności doradza klientom w kontrolach podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych jak również reprezentuje ich na rozprawach przed sądami administracyjnymi. Jan posiada bogate doświadczenie w szczególności w sporach dotyczących tematyki tzw. wyłudzeń VAT i należytej staranności (m.in. w branży IT, obrotu paliwami, tekstyliami czy FMCG) oraz w kwestiach ściśle związanych z tego typu postępowaniami (m.in. takich jak zabezpieczenia na majątku podatnika czy postępowania egzekucyjne).

Równocześnie kompleksowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu podatku od nieruchomości – doradza przy tym zarówno przedsiębiorcom, organizacjom branżowym jak i jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie m.in. prawidłowości opodatkowania infrastruktury takiej jak elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, linie produkcyjne, silosy, infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej czy infrastruktury radiowo-telewizyjnej.

Obszary specjalizacji:

  • spory podatkowe (kontrole, postępowania podatkowe, zabezpieczenia, egzekucja),
  • spory na etapie sądów administracyjnych (WSA/ NSA),
  • podatek od nieruchomości.

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL