Galant-Załęgowska Sylwia

Sylwia Galant-Załęgowska

ekspertka BCC ds. funduszy pomocowych (UE)

tel: 602 798 038 e-mail: sylwia.galant@bcc.org.pl

Ekspert ds. funduszy pomocowych dla przedsiębiorstw z ponad 20-letnim dorobkiem zawodowym. Od wielu lat jest partnerem w renomowanej firmie doradczej BAA Polska, gdzie jest członkiem zarządu oraz kieruje pracami Zespołu Doradców Europejskich. Od dwóch lat jest także członkiem Rady Nadzorczej BCC, pełni także funkcję prezesa zarządu Instytutu Nowoczesnej Przedsiębiorczości.

Dorobek S. Galant-Załęgowskiej tworzą przede wszystkim projekty związane z pozyskiwaniem dotacji, grantów oraz preferencyjnych pożyczek na wsparcie rozwoju firm z różnych branż. Dużym obszarem doświadczenia Ekspertki jest pomoc firmom będącym w kryzysie i pozyskiwanie środków finansowych na ich ratowanie oraz restrukturyzację. W tej dziedzinie specjalizacją Pani S. Galant-Załęgowskiej jest program Polityka Nowej Szansy, w ramach którego wspiera firmy w pozyskiwaniu dozwolonej pomocy publicznej, także na poziomie notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Obok funduszy pomocowych specjalizuje się także w realizacji prac doradczych z obszaru zarządzania zmianą i rozwoju biznesu. Kierowała dużymi projektami strategicznymi i restrukturyzacyjnymi m.in. dla spółek Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu, Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, PGNIG, PKN ORLEN, WĘGLOKOKS oraz Grupy PKP. Pracuje także dla wielu firm z sektora MŚP. Posiada uprawnienia dostępu do informacji niejawnych nr M 00047 09 P, na mocy którego realizuje prace doradcze także w ramach sektora zbrojeniowego, m.in. dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Z ramienia BCC jest członkiem Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W latach wcześniejszych pełniła funkcję członka Komitetu Monitorującego PO Inteligentny Rozwój oraz Komitetu Monitorującego RPO Województwa Mazowieckiego.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL