Galant-Załęgowska Sylwia

Sylwia Galant-Załęgowska

ekspertka BCC ds. funduszy pomocowych (UE)

tel: 602 798 038 e-mail: sylwia.galant@bcc.org.pl

Ekspert ds. funduszy pomocowych dla przedsiębiorstw z ponad 15-letnim dorobkiem zawodowym. Od wielu lat jest partnerem w renomowanej firmie doradczej BAA Polska, gdzie jest członkiem zarządu oraz kieruje pracami Zespołu Doradców Europejskich. Od trzech lat pełni także funkcję prezesa zarządu Instytutu Nowoczesnej Przedsiębiorczości. W sferze funduszy pomocowych dorobek S. Galant-Załęgowskiej tworzą przede wszystkim projekty złożone, o wysokim udziale prac koncepcyjnych, ulokowane w sferze innowacji, B+R, inwestycji rozwojowych oraz rozbudowy infrastruktury. Kieruje także projektami o charakterze systemowym (pracowała m.in. w projektach na zlecenie EBOR, MG, MSP, PARP, ARP). Obok funduszy pomocowych specjalizuje się w realizacji prac doradczych ze sfery marketingu oraz zarządzania zmianą. Kierowała dużymi projektami strategicznymi i restrukturyzacyjnymi dla Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, PGNIG, PKN ORLEN, WĘGLOKOKS oraz PKP. Pracuje także dla wielu firm z sektora MŚP. Z ramienia BCC jest członkiem Komitetu Monitorującego PO Inteligentny Rozwój oraz RPO województwa mazowieckiego. W latach wcześniejszych pełniła funkcję członka Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Posiada uprawnienia dostępu do informacji niejawnych na mocy poświadczenia bezpieczeństwa nr M 00047 09 P.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL