Jan Pilewski

Jan Pilewski

ekspert BCC ds. polityki publicznej w zakresie telekomunikacji i cyfryzacji

tel: 606 512 131 e-mail: jan.pilewski@bcc.org.pl

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie, stypendysta studiów I i II stopnia na Northeastern Illinois Univeristy w Chicago, uczestnik programu mentoringowego „30under30” organizowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce.

Swoją pracę zawodową rozpoczynał w USA, gdzie podczas stażu na zaproszenie departamentu stanu miał możliwość zdobywać doświadczenie z zakresu wsparcia przedsiębiorczości pracując w agencji rządowej USA Small Business Administration. Miał także okazje pracować w Tinley Park Village Hall, gdzie zajmował się komunikacją z mieszkańcami i lokalną społecznością, a także prowadził projekt badawczy będący pracą dyplomową na studiach.

Od blisko 15 lat zawodowo zajmuje się komunikacją, relacjami publicznymi oraz polityką publiczną. W tym blisko przez 10 lat w międzynarodowych firmach konsultingowych w zakresu komunikacji i public affairs – Edelman i MSLGROUP gdzie zajmował kierownicze stanowiska. Doradzał firmom z sektorów min. energetycznego, logistycznego, PPP oraz telekomunikacyjnego.

Obecnie pełni funkcję Senior Public Affairs Managera, w spółce P4 – będącej operatorem sieci Play. W ramach zarządzanego obszaru odpowiada za politykę publiczną spółki, w tym wsparcie administracyjne, regulacyjne i legislacyjne procesu inwestycyjnego spółki.

Obszary specjalizacji eksperckiej:

1. Telekomunikacja;

2. Procesy cyfryzacyjne;

3. Polityka publiczna;

4. Komunikacja korporacyjna;

5. Komunikacja kryzysowa;

6. Relacje z lokalną społecznością i samorządami;

7. Prowadzenie konsultacji społecznych;

8. Proces inwestycyjny;

9. Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL