dr inż. Jaśkiewicz Jacek

dr inż. Jacek Jaśkiewicz

ekspert BCC ds. zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu

tel: 661 426 661 e-mail: jacek.jaskiewicz@bcc.org.pl

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ma 17 lat doświadczenia zawodowego w sektorze energetycznym, ponad 30 lat pracy w różnych dziedzinach ochrony środowiska, w tym ponad 20 lat pracy w administracji publicznej na stanowiskach: dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Zmian Klimatu Ministra Środowiska oraz zastępcy dyrektora, radcy ministra, głównego specjalisty w różnych departamentach MŚ. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji dotyczących umów międzypaństwowych w zakresie ochrony środowiska, w tym klimatu, doświadczenie w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach stron Konwencji klimatycznej (UN FCCC) i jej organów. Za osiągnięcia odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz dwukrotnie nagrodą Ministra Środowiska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, autor i współautor ponad dwustu publikacji zawodowych.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL