Krawczak Magdalena Maria

Magdalena Maria Krawczak

ekspertka BCC ds. prawa cywilnego, prawa karnego gospodarczego i legislacji

tel: 514 658 969 e-mail: magdalena.krawczak@bcc.org.pl

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi kancelarią adwokacką z siedzibą w Warszawie. W swojej praktyce zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa karnego oraz cywilnego, w tym sprawami rodzinnymi i gospodarczymi. Reprezentuje klientów krajowych i zagranicznych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji. Świadczy również usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz innych podmiotów, w tym fundacji i organizacji społecznych. Posiada, zdobyte wcześniej, blisko dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w spółkach prawa handlowego oraz kancelariach prawnych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej (na kierunku europeistyka, broniąc pracy licencjackiej dotyczącej „Harmonizacji podatków w Unii Europejskiej”). Odbywała aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Ukończyła również Szkołę Mediacji przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Do jej zainteresowań, także pozazawodowych, należą zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, obszar prawa publicznego i legislacji, jak również – z zakresu kwestii pozaprawnych – motoryzacja.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL