Krzysztof Łanda


Krzysztof Łanda

przewodniczący Komisji Zdrowia BCC, ekspert BCC ds. systemu opieki zdrowotnej

tel. 501 162 763, e-mail: k.landa@bcc.org.pl 

Krzysztof Łanda jest prezesem firmy MedInvest Scanner sp. z o.o. zajmującej się doradztwem w zakresie wyceny i refundacji, due diligence w zakresie oceny portfolio firm z zakresu Life Science i oceną innowacyjności. Wcześniej był konsultantem w DBSE oraz członkiem międzynarodowego Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Dentons. W latach 2015-2017 Krzysztof Łanda, jako wiceminister zdrowia, był odpowiedzialny za politykę lekową, refundację oraz ustalanie urzędowych cen zbytu leków i wyrobów medycznych, mapowanie potrzeb zdrowotnych, inwestycje w opiece zdrowotnej, wycenę świadczeń zdrowotnych oraz koszyk świadczeń gwarantowanych. Przed objęciem funkcji wiceministra zdrowia, Krzysztof Łanda był prezesem HTA Audit, firmy zajmującej się oceną jakości raportów oceny technologii medycznych (HTA; Health Technology Assessment) do władz i instytucji publicznych oraz prezesem Watch Health Care Foundation. W latach 2010-2011 pełnił funkcję Prezesa CEESTAHC Central & Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care. W latach 2006-2007 był Dyrektorem Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ. W 2004 roku Krzysztof został wybrany do zarządu Health Technology Assessment International (HTAi) i piastował to stanowisko do 2007 r. W latach 2010-2012 oraz 2006-2008 Krzysztof Łanda prowadził szkolenia w Serbii i na Ukrainie z zakresu EBM, HTA, EBHC. Był również liderem zespołu Banku Światowego, którego celem było wprowadzenie w Serbii zasad EBHC.

 

Obszary specjalizacji eksperckiej:

 

koszyk świadczeń gwarantowanych,

ocena technologii medycznych,

refundacja oraz wycena procedur, leków i wyrobów medycznych,

instrumenty dzielenia ryzyka, zdrowotne ubezpieczenia komplementarne,

instrument oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia (IOWISZ),

mapy potrzeb zdrowotnych,

mechanizmy wsparcia partnerów polskiej gospodarki (PPG) w przemyśle medycznym – w tym refundacyjny tryb rozwojowy (RTR).

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL