Lublińska-Kasprzak Bożena

Bożena Lublińska-Kasprzak

ekspertka BCC ds. innowacji i funduszy UE, minister ds. przedsiębiorczości i innowacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

tel: 667 766 700 e-mail: bozena.lublinska-kasprzak@bcc.org.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywanie i zarządzania programami i projektami pomocowymi finansowanymi ze środków publicznych. W latach 2008-2016 pełniła funkcje zastępcy prezesa i prezesa w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie nadzorowała liczne programy i projekty dla startupów i innowacyjnych przedsiębiorstw. Jako doradca biznesowy (EY, własna działalność gospodarcza) realizowała i realizuje projekty doradcze związane z rozwojem nowego produktu i rozwojem nowej organizacji biznesowej, optymalizacji procesów biznesowych oraz finansowaniem projektów rozwojowych (od pomysłu biznesowego po pozyskanie i optymalizację finansowania). Uczestniczyła jako panelista, juror, członek komisji oceniającej oraz mentor w licznych konkursach dla projektów innowacyjnych i startupów oraz programach akceleracyjnych m. innymi European Business Award, Polski Produkt Przyszłości (PARP), Narodowy Program Przedsiębiorczości (PARP), GovTech. Członek Rad Uczelni (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoju i Mazowieckiej Rady ds. Innowacyjności.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL