prof. Mariański Adam

prof. Adam Mariański

przewodniczący Komisji Podatkowej BCC, ekspert BCC ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji

tel: 42 207 76 76 e-mail: adam.marianski@bcc.org.pl

Doradca podatkowy, adwokat; Profesor UŁa; Partner Zarządzający w Mariański Group; Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w podatku dochodowym wg. rankingu „Rzeczpospolitej” (2019; 2020, 2023). Członek rady nadzorczej polskiego oddziału International Fiscal Association (IFA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP). Przewodniczący Komisji Podatkowej Business Centre Club. Ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji. Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych V kadencji. Założyciel Polskiego Instytutu Analiz Prawno-Ekonomicznych.

Powszechnie rozpoznawany ekspert z zakresu prawa podatkowego. Przedsiębiorcy szczególnie cenią jego eksperckie opinie podatkowe oraz doradztwo w zakresie M&A, strukturyzacji biznesu, planowania podatkowego oraz niestandardowe podejście do kontroli podatkowych. Ekspert BCC w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania spadkowego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych. Autor praktycznego przewodnika dla firm rodzinnych „Budując dla pokoleń”. Opracowuje i wdraża plany sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych, konstytucje rodzinne oraz wyspecjalizowane instrumenty planowania spadkowego, w tym instrumenty o charakterze międzynarodowym, trusty czy fundacje.

Uczestniczy w procedurach legislacyjnych, dotyczących prawa podatkowego. Jego największym sukcesem było wprowadzenie w Ordynacji podatkowej klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Obecnie prowadzi w szerokim zakresie naukowym oraz informacyjnym działalność w celu sprawiedliwego opodatkowania dochodu, a także zastąpienia podatków dochodowych podatkami przychodowymi, a następnie zniesienia tego typu podatków.

Przez ponad 20 lat pracy badawczej nad prawem podatkowym zgromadził bogaty i wartościowy dorobek naukowy, skupiający się wokół zagadnień praktycznych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jej restrukturyzacji i międzypokoleniowego transferu w kontekście regulacji ustaw podatkowych.

Autor bądź współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego, sukcesji podatkowej, sukcesji biznesu, w tym monografii, glos, opinii oraz praktycznych komentarzy. Aktywny i ceniony komentator zmian prawnych na łamach gazet i czasopism, takich jak m. in. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Forbes, Money.pl. Autor publikacji w specjalistycznych czasopismach, m. in. Monitor Podatkowy, Przegląd Podatkowy.

 

www.marianskigroup.pl

www.firmabezryzyka.pl

BLOG:

www.doradcafirmrodzinnych.pl

www.kontrolapodatkowa.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL