dr Matarewicz Jacek

dr Jacek Matarewicz

ekspert BCC ds. podatku VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego

tel: 661 975 552 e-mail: jacek.matarewicz@bcc.org.pl

Doktor nauk prawnych, adwokat, licencjonowany doradca podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. Jest również wykładowcą Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze podatku VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych oraz polskich kancelariach oraz firmach doradczych. Obecnie kieruje praktyką VAT, Akcyzy i Ceł w Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. W pracy zawodowej prowadził liczne projekty doradcze, głównie w zakresie VAT, jak również podatków dochodowych i międzynarodowego opodatkowania, świadczone dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów. Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w toku postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii „Akcyza” w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Jest prelegentem na konferencjach i szkoleniach dotyczących tematyki podatkowej oraz autorem kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE) oraz wypowiedzi do prasy fachowej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL