Michałek Witold

Witold Michałek

wiceprezes BCC, ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu, minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

tel: 605 426 959 e-mail: witold.michalek@bcc.org.pl

Współwłaściciel firmy lobbingowej i doradczej UNILOB. Absolwent SGPiS i stypendysta Wharton School, członek-współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce. Posiada wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia kampanii lobbingowych na rzecz podmiotów prywatnych oraz organizacji biznesu, tworzenia regulacji dotyczących rozwoju gospodarczego, instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorstw. W latach 90. odbył wiele szkoleń i wizyt studialnych w Stanach Zjednoczonych z zakresu prowadzenia kampanii lobbingowych. Od 1993 r. do chwili obecnej jest koordynatorem i konsultantem w wielu międzynarodowych projektach, mających na celu pomoc we wprowadzaniu regulacji i instytucji gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Azji i Afryki – finansowanych przez USAID, UE oraz rząd Wielkiej Brytanii. Jest współautorem wydanego przez USAID na Ukrainie podręcznika nt. technik lobbingu. Od 2006 r. pełni też funkcję dyrektora zarządzającego firmy RTI Polska, będącej własnością jednego z największych instytutów badawczych w Stanach Zjednoczonych – Research Triangle Institute.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL