Monika Burzyńska

Monika Burzyńska

ekspertka BCC ds. polityki senioralnej i zdrowia publicznego

tel. 605 220 578 e-mail: monika.burzynska@bcc.org.pl

Monika Burzyńska – dr nauk o zdrowiu, od 2009 roku zawodowo związana z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie adiunkt w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. Prelegentka licznych konferencji naukowych, autorka i recenzentka publikacji poświęconych epidemiologii i zdrowiu publicznemu. W 2017 roku ukończyła kurs Evidence-Based Public Health: A Course in Noncommunicable Disease Prevention (CINDI, WHO). Członkini zespołu ekspertów projektu STOP-Covid, pełnomocnik Zarządu Fundacji System Aktywizacji Seniora, członek Towarzystwa Medycyny Stylu Życia oraz Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się przede wszystkim problematyką związaną z oceną stanu zdrowia i jakości życia subpopulacji osób starszych, diagnozą potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii w budowaniu polityki zdrowotnej i senioralnej, a także z wykorzystaniem metod statystycznych w badaniach naukowych.

Obszary specjalizacji: zdrowie publiczne, epidemiologia, polityka senioralna.

ettings.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL