dr Nagel Wojciech

dr Wojciech Nagel

ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych, minister ds. ubezpieczeń społecznych Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

tel: 601 329 181 e-mail: wojciech.nagel@bcc.org.pl

Dr nauk ekonomicznych w specjalności ubezpieczenie społeczne (2001, UEK). Członek Rady Nadzorczej ZUS i Zespołu US Rady Dialogu Społecznego (wcześniej Trójstronnej Komisji ds. SG) od 2005 r. Dwukrotnie doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej (1992, 2005), współtwórca i zastępca szefa centralnego Urzędu Pracy (1991-1992). Adiunkt, wykładowca akademicki przedmiotów m.in. z zakresu Polityka Społeczna, Ubezpieczenie Społeczne oraz Socjologiczne Aspekty Zarządzania.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL