dr Namysłowski Roman

dr Roman Namysłowski

ekspert BCC ds. podatków

tel: 600 213 979 e-mail: roman.namyslowski@bcc.org.pl

Roman Namysłowski specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług. Jego bogate doświadczenie i osiągnięcia w tym zakresie znalazły potwierdzenie, m.in. w rankingu „Dziennika Gazeta Prawna”, w którym został wskazany jakonajlepszy doradca w zakresie VAT w 2011, 2013 i 2014 r. W 2015 r. został uznany za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie VAT wg „Rankingu firm doradztwa podatkowego” dziennika „Rzeczpospolita”. W trakcie swojej kilkunastoletniej kariery zawodowej, obok bieżącego doradztwa w zakresie VAT, Roman był inicjatorem i twórcą wielu innowacyjnych projektów i rozwiązań dla polskich podatników. Przygotowywał opinie dotyczące wybranych kontrowersyjnych aspektów prawa podatkowego oraz propozycje zmian do przepisów prawa podatkowego dla władz wykonawczych i ustawodawczych. Opracowywał i rozwijał nowe usługi w ramach doradztwa podatkowego w zakresie podatków pośrednich, m.in. koncepcję innowacyjnych narzędzi informatycznych pozwalających na kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego Arthur Andersen, od 2002 r. kontynuował w EY. W 2014 r. dołączył do Crido Taxand, gdzie odpowiada za Zespół Podatków Pośrednich. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest współautorem pierwszego na polskim rynku komentarza do prawa wspólnotowego w zakresie podatku od wartości dodanej, autorem i współredaktorem komentarza do Dyrektywy 2006/112, jednego z najczęściej cytowanych komentarzy przez sądy administracyjne w zakresie spraw dotyczących zgodności polskich przepisów z prawem wspólnotowym oraz autorem i współredaktorem unikalnego na rynku polskim komentarza do Dyrektywy VAT z perspektywy polskich przepisów i ich zgodności z prawem unijnym. Jest też autorem i współredaktorem komentarza do największej nowelizacji ustawy o VAT obowiązującej od 1 stycznia 2014 r., opublikowanym w styczniu 2013 r. Autor licznych wywiadów i publikacji prasowych dotyczących podatku VAT, a także wielu ekspertyz dla Parlamentu, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki. Wielokrotnie pełnił funkcję eksperta sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych oraz senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w pracach nad projektami nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W przeszłości był członkiem zespołu ekspertów przy Ministrze Finansów powołanych do opracowania zmian w zakresie prawa podatkowego. Jest członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w ramach której pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa. Od 2014 roku jest członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL